zgodovina

Programi in projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte.

Domači projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element PPS   element za opremo Sodelujoči
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija dr. M. Zupančič 01.01.20-31.12.25 28-122441.P5-0062 28-128800.M.-OPR-P5-0062 UM FF , UM PF, PI
P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja dr. A. Podlesek 01.01.19-31.12.24 28-122442.P5-0110 28-128800.M.-OPR-P5-0110 -
P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti dr. J. Mažgon 01.01.22-31.12.27 28-122443.P5-0174 28-128800.M.-OPR-P5-0174 -
P6-0187 Etnološke raziskave kulturnih znanj, praks in oblik socialnosti dr. J. Repič 01.01.22-31.12.27 28-122444.P6-0187 28-128800.M.-OPR-P6-0187 SEM
P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. Roman Kuhar 01.01.19-31.12.24 28-122445.P6-0194 28-128800.M.-OPR-P6-0194 -
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana dr. M. Klemenčič 01.01.19-31.12.24 28-122446.P6-0199 28-128800.M.-OPR-P6-0199 UL PEF
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave dr. M. Smolej 01.01.19-31.12.24 28-122447.P6-0215 28-128800.M.-OPR-P6-0215 UL FDV
P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki dr. M. Currie Ožbot 01.01.22-31.12.27 28-122448.P6-0218 28-128800.M.-OPR-P6-0218 -
P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije dr. B. Lampič 01.01.22-31.12.27 28-122449.P6-0229 28-128800.M.-OPR-P6-0229 -
P6-0235 Slovenska zgodovina dr. R. Stergar 01.01.22-31.12.27 28-122450.P6-0235 28-128800.M.-OPR-P6-0235 -
P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave dr. T. Virk 01.01.22-31.12.27 28-122451.P6-0239 28-128800.M.-OPR-P6-0239 -
P6-0243 Azijski jeziki in kulture dr. J. Rošker 01.01.19-31.12.24 28-122452.P6-0243 28-128800.M.-OPR-P6-0243 UP FHŠ
P6-0247 Arheologija dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.01.18-31.12.23 28-122453.P6-0247 28-128800.M.-OPR-P6-0247 -
P6-0252 Filozofske raziskave dr. S. Krečič Žižek 01.01.22-31.12.27 28-122454.P6-0252 28-128800.M.-OPR-P6-0252 -
P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije dr. T. Žigon 01.01.19-31.12.24 28-122455.P6-0265 28-128800.M.-OPR-P6-0265 UM FF
P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov dr. T. Merčun Kariž 01.01.17-31.12.22 28-122456.P5-0361 28-128800.M.-OPR-P5-0361 -
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24 28-122459.P6-0411 28-128800.M.-OPR-P6-0411 UL PEF, UL FRI
P2-0214 Računalniški vid dr. F. Solina (Jasna Maver) 01.01.19-31.12.24 28-122457.P2-0214 28-128800.M.-OPR-P2-0214 FRI (N)
P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni dr. S. Podnar (Grega Repovš) 01.01.20-31.12.25 28-122458.P3-0338 28-128800.M.-OPR-P3-0338 UKC (N)
P6-0004 Raziskave slovenske glasbene preteklosti dr. J. Snoj (Matjaž Barbo) 01.01.22-31.12.27 28-122460.P6-0004 28-128800.M.-OPR-P6-0004 ZRC SAZU (N)
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 28-122461.P6-0400 28-128800.M.-OPR-P6-0400 UL FDV, UP ZRS
P6-0437 PODOBA - BESEDA - ZNANJE. Življenje idej v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim Jadranom 1400-1800 dr. H. Seražin (Marko Marinčič) 01.01.22-31.12.27 28-122464.P6-0437 28-128800.M.-OPR-P6-0437 ZRC SAZU (N)
P6-0436 Digitalna humanistika: viri, orodja in metode dr. D. Fišer (dr. V. Gorjanc) 01.01.22-31.12.27 28-122463.P6-0436 28-128800.M.-OPR-P6-0436 INZ (N)
P6-0024 Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave dr. M. Juvan (Darja Pavlič) 01.01.22-31.12.27 28-122462.P6-0024 28-128800.M.-OPR-P6-0024 ZRC SAZU (N)
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
J6-9387 Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji dr. M. Klemenčič 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122446.J6-9387 ZRS KP, UM PEF
J6-9381 Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti R. Kuhar 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122445.J6-9381 Mirovni institut
J6-9365 Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij dr. A. Hofman (Rajko Muršič) 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122444.J6-9365 ZRC SAZU (N)
J5-9437 Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja C. Peklaj 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122442.J5-9437 UL NTF, UL FRI, PEI
J6-9373 Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži) 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122448.J6-9373 INV (N), UP FHŠ
J3-9264 Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina G. Repovš 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122458.J3-9264 UL MF, UKC, UL FRI
J7-9429 Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo N. Vampelj Suhadolnik 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122452.J7-9429 ZRS KP, SEM
J6-9353 Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991 dr. J. Ramšak (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.6.22 28-122445.J6-9353 ZRS KP (N)
J6-9439 Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec) 01.10.18-30.09.21 podaljšan do 30.6.22 28-122450.J6-9439 ZRC SAZU (N)
J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.18-30.09.21 podaljšan do 30.9.22 28-122460.J6-9386 ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K. Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122460.J6-1809 ZRC SAZU (N)
J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) J. Kosi 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122450.J6-1801 ZRC SAZU, INZ, INV, UP FHŠ
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22 28-122445.J5-1794 Mirovni inštitut(N), ZRC SAZU
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122454.J6-1811 -
J6-1806 Primeriava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122448.J6-1806 UKC LJ, UL PeF
J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22 28-122451.J6-1808 ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122453.J6-1802 ZRC SAZU (N)
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti G. Moder 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122454.J6-1812 -
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22 podaljšan do 30.6.23 28-122444.J6-1804 ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22 28-122442.J5-1798 UL FA (N), UL FRI
Z6-2663 Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre dr. I. Medarić 01.09.20-31.08.22 podaljšan do 30.04.23 28-122453.Z6-2663 -
Z6-2664 Med vojno in mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča svobode, ujetništva, kultur, narodov in verstev dr. U. Košir 01.10.20-30.09.22 28-122453.Z6-2664 -
N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23 28-122447.N6-0099 IJS, UNIVERZA V ANTWERPNU
J6-2587 Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji. G. Cerkovnik 01.09.20-31.08.23 28-122446.J6-2587 ZRC SAZU (N)
J7-2604 Latinske in nemške kronike na Slovenskem M. Hriberšek 01.09.20-31.08.23 28-122448.J7-2604 ZRC SAZU
J6-2590 Heglova politična metafizika Z. Kobe 01.09.20-31.08.23 28-122454.J6-2590 -
J6-2584 Zgodovina slovenskega literarnega prevoda N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2584 UM FF, ZRC SAZU
J5-2556 Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS) R. Kuhar 01.09.20-31.08.23 28-122445.J5-2556 Mirovni inštitut(N)
J6-2585 Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti M. Marinčič 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2585 -
J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko A. Nagode 01.09.20-31.08.23 28-122460.J6-2586 ZRC SAZU (N)
J6-2588 Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen R. Novak Klemenčič 01.09.20-31.08.23 28-122446.J6-2588 ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2583 Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju U. Perenič 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2583 ZRC SAZU (N), UNG
J1-2479 Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov U. Stepišnik 01.09.20-31.08.23 28-122449.J1-2479 GEO ZS (N), IJS
J6-2573 Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija R. Stergar 01.09.20-31.08.23 28-122450.J6-2573 ZRC SAZU, INZ, ZRC SAZU
J6-2574 Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja R. Stergar 01.09.20-31.08.23 28-122450.J6-2574 INZ (N), UP FHŠ
J5-2551 Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov M. Žumer 01.09.20-31.08.23 28-122456.J5-2551 -
Z6-9371 Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza dr. M. Bitenc 01.10.19-31.10.23 28-122447.Z6-9371 -
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.23

28-122453.N6-0168

-
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimeprialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. R. Strgar 01.03.21-29.02.24 28-122450.N6-0190 ZRC SAZU
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.24 28-122453.N7-0194 IJS
J5-3114 Socialni kontekst kot dejavnik medvrstniškega nasilja: kako z oblikovanjem pozitivne vrstniške kulture prispevati k vključujoči šoli dr. S. Pečjak 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3114 UM FF (N), PEI, UM FNM
J6-3138 Resnica in indirektnost. Na poti do nove teorije resnice dr.  S. Krečič Žižek 01.10.21-30.09.24 28-122454.J6-3138 -
J6-3124 Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine  ter spomina dr. B. Repe 01.10.21-30.09.24 28-122450.J6-3124 ZRC SAZU, UL PeF, UL FA
J5-3109 Onkraj volilne skrinjice: percepcije in prakse politične participacije mladih dr. M. Antić Gaber 01.10.21-30.09.24 28-122445.J5-3109 UL FDV (N)
J5-3112 Vrednotenje trajnostnega razvoja urbanega prostora skozi parametre razvoja socialne infrastrukture in življenjskega zadovoljstva dr. D. Kobal Grum 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3112 Evro (N), NU, INV, INRISK
J5-3120 Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja dr. M. Svetina 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3120 UM FF (N), UM FE, UP IAM, A1 Slovenija
J6-3135 Glasba mladih po 1945 in Glasbena mladina Slovenije dr. L. Stefanija 01.10.21-30.09.24 28-122460.J6-3135 UL FDV, UL AG, ZRC SAZU, UL FRI
J6-3137 Likovno in arhitekturno razstavljanje med umetnostnimi in ideološkimi koncepti. Primer Slovenije, 1947–1979 dr. B. Žerovc 01.10.21-30.09.24 28-122446.J6-3137 ZRC SAZU
J6-3133 Osiroteli predmeti: obravnava vzhodnoazijskih predmetov izven organiziranih zbirateljskih praks v slovenskem prostoru dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.21-30.09.24 28-122452.J6-3133 POKMUZ CEe, ZRS Koper
J6-3126 Protourbano gradišče Pungrt nad Igom: od 10 hektarjev k 10 mikronom dr. M. Črešnar 01.10.21-30.09.24 28-122453.J6-3126  UL BF, Arhej d.o.o.
J6-3123 Greh, sramota, simptom: samomor in njegove percepcije na Slovenskem (1850-2000) dr. A. Cergol Paradiž 01.10.21-30.09.24 28-122450.J6-3123 INZ (N), UP, IAM, ZRS Koper
J7-3159 Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti dr. Š. Arhar Holdt 01.10.21-30.09.24 28-122459.J7-3159 UL PeF, UL FU, UL FRI
J5-3113 Človek v primežu Covid-19: psihološke posledice epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja okužb dr. T. Šraj Lebar 01.10.21-30.09.24 28-122442.J5-3113 UP IAM (N), NIJZ
J6-3144 Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu dr. G. Kirn 01.10.21-30.09.24 28-122461.J6-3144 UL FDV, ZRC SAZU, UL ALUO
J5-4590 Kognitivni nadzor onkraj izvršilnih funkcij dr. Grega Repovš 01.10.22-30.09.25 28-122458.J5-4590 UL MF, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
J5-4591 Dolgotrajni covid kot zapuščina pandemije: psihološki simptomi, psihosocialni dejavniki in posledice dr. Gaja Zager Kocjan 01.10.22-30.09.25 28-122442.J5-4591 NIJZ, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča.
J6-4602 Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju dr Ana Cergol Paradiž 01.10.22-30.09.25 28-122450.J6-4602 INZ, ZRC SAZU
J6-4620 Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci dr. Blaž Zabel 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4620 -
J6-4624 Zgodovina in dediščina jugoslovanske socialne filozofije (1960-1990) dr. Gregor Moder 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4624 -
J6-4625 Imena na konicu nosu: imenovanje, voh in resnica dr. Simon Hajdini 01.10.22-30.09.25 28-122454.J6-4625 -
Z6-4617 Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine dr. Kaja Dobrovoljc 01.10.22-30.09.25 28-122459.Z6-4617 -
J5-4596 Višjestopenjske bibliografske storitve dr. Jan Pisanski 01.10.22-30.09.25 28-122456.J5-4596 UP FAMNIT prijavitel (vodja dr. Vladimir Batagelj). 
J6-4610 Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem dr. Rajko Muršič 01.10.22-30.09.25 28-122444.J6-4610 ZRC SAZU prijavitelj. Vodja: dr. Dan Podjed. Skupni projekt s HRZZ
J6-4612 Teža preteklosti. Dediščina večkulturnega območja: primer Kočevske dr. Alenka Bartulović 01.10.22-30.09.25 28-122444.J6-4612 ZRC SAZU prijavitelj. Vodja: dr. Anja Moric.
J7-4598 Prostorsko upravljanje in stanje rekreacijske infrastrukture ter rekreacijske navade v kontekstu družbenih sprememb v zadnjih treh desetletjih dr. Dejan Cigale 01.10.22-30.09.25 28-122449.J7-4598 UL BF prijavitelj. Vodja: dr. Naja Marot
J7-4599 K zdravju naravnano vedenje kot kreator trajnostnega razvoja grajenega okolja dr. Darja Kobal Grum 01.10.22-30.09.25 28-122442.J7-4599 rijaviteljica Nova univerza, Evropska pravna fakulteta. Vodja: dr. Bojan Grum.
J7-4641 Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM dr. Barbara Lampič 01.10.22-30.09.25 28-122449.J7-4641 UL FA prijavitelj. Vodja: dr. Sonja Ifko.
J7-4642 MEZZANINE: Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenski jezik dr. Simon Krek 01.10.22-30.09.25 28-122459.J7-4642 UM FERI prijavitelj. 
L6-4621 Digitalizacija zapuščine Franceta Marolta in razumevanje njegovega znanstvenega in umetniškega dela dr. Katarina Bogunovič Hočevar 01.10.22-30.09.25 28-122460.L6-4621 Katarina Bogunovič Hočevar
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
V6-2029 Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj dr. I. Potočnik Slavič 01.11.20-31.10.22, podaljšan do 31.1.2023 28-122449.V6-2029 UL BF, UL FGG

V5-2030

Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Vingatur) dr. B Lampič 01.11.20-31.10.22 28-122449.V5-2030 UP FTŠ Turistica (N), UP FM-KP, UP FAMNIT, UM FKBV
V5-2112 Institucionalne, zakonodajne in ozaveščevalne rešitve ter aktivnosti pri naslavljanju spolnega nadlegovanja in drugih oblik spolnega nasilja v visokošolskih in raziskovalnih organizacijah v Sloveniji dr. Milica Antić Gaber 01.09.21-28.02.23 28-122445.V5-2112 Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, UM FF, ZRS Koper
V5-2129 Pravičnost in kakovost v vzgoji in izobraževanju – med preteklostjo in prihodnostjo dr. Živa Kos 01.09.21-31.08.23 28-122445.V5-2129 PI (N), UL PeF
V5-2130 Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj dr. Borut Mikulec 01.09.21-31.08.23 28-122443.V5-2130 UP PEF, UL EF, UL FU, Andragoški center Slovenije
V6-2281 Dopolnitev Evidence prikritih vojnih grobišč in Registra vojnih grobišč s podatki o prikritih vojnih grobiščih v podzemnih jamah dr. Peter Mikša 1.10.22-30.09.24 28-122450.V6-2281-ARRS UL FF prijavitelj; ZRC SAZU sodelujoča RO. ARRS-CRP-JR-Prijava-2022-Mikša. 
V6-2276 Skrb za slovenski jezik v visokem šolstvu – pregled stanja in priprava izhodišč dr. Marko Stabej 1.10.22-30.09.23 28-122447.V6-2276 UL FF sodelujoča RO; UL FDV prijavitelj (vodja: Monika Kalin Golob). CRP 2022 - UL FDV - Marko Stabej.
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
N6-0161 HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska dr. J. Rošker 01.10.20-30.09.23 28-122452.N6-0161 -
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. Matija Črešnar 01.01.21-31.12.23 28-122453.N6-0168 Etӧvӧs Loránd University (N)
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. Matija Črešnar 01.01.21-31.12.24 28-122453.N7-0194 IJS
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimperialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. Rok Stergar 01.03.21-29.02.24 28-122450.N6-0190 ZRC SAZU
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element Država
BI-AT/20-21-016 Kulturna mediacija pri uprizarjanju in poučevanju britanske in ameriške dramatike v Avstriji in v Sloveniji dr. I. Maver 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.AT/20-21-016 AVSTRIJA
BI-AT/20-21-027 Uporaba besedil pri poučevanju italijanske književnosti in jezika na dveh straneh meje dr. I. Prosenc 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.AT/20-21-027 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe 15. 01.19-31.12.22 podaljšan do 31.12.22 28-122704.BA/19-20-017 BiH
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje  življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti dr. N. Ličen 15. 01.19-31.12.22 podaljšan do 31.12.22 28-122704.BA/19-20-037 BiH
BI-BA/21-23-028 Življenjsko okolje v času pandemije: pedagoške in andragoške implikacije za razvoj rezilientnosti dr. D. Makovec Radovan 01.07.21-30.06.23 28-122704.BA/21-23-028 BiH
BI-BA/21-23-030 Ocena bioklimatskih pogojev v Bosni in Hercegovini in Sloveniji (BioKlima_BiH-SLO) dr. M. Ogrin 01.07.21-30.06.23 28-122704.BA/21-23-030 BiH
BI-HU/21-22-002 Antropološka raziskava ruralno-urbanih in urbano-ruralnih migracij v Centralni Evropi: Študija madžarskega in slovenskega primera dr. A. Bartulović 01.03.21-28.02.23 28-122704.HU/21-22-002 MADŽARSKA
BI-ME/21-22-003 Filozofija znanosti: znanstveni opis sveta, možnosti in doseg spoznanja dr. N. Petek 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-003 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-005 Obravnava ranljivih skupin v medijskem diskurzu v Sloveniji in Črni gori dr. V. Lazović 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-005 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-028 Družbena, gospodarska in kulturna interakcija slovenskega in črnogorskega primorja in
gorstva od poznega srednjega veka do 19. stoletja
dr. D. Mlacović 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-028 ČRNA GORA
BI-RS/20-21-027 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti: vzpostavljanje družbene zavesti in kritične pismenosti/senzibilnosti med mladimi  dr. L. Burcar 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.RS/20-21-027 SRBIJA
BI-RS/20-21-036 Trajnostni razvoj turizma - prakse in pristopi v Srbiji in Sloveniji dr. D. Cigale 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.RS/20-21-036 SRBIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 podaljšan do 30.06.22 28-122704.TR/18-21-003 TURČIJA
BI-TR/22-24-03 Lokalne prevajalske in tolmaške prakse v globaliziranem svetu dr. N. Kocijančič Pokron 15.01.22-31.12.24 28-122704.TR/22-24-03 TURČIJA
BI-US/22-24-032 Prispevki k zgodovini prevajanja med Slovenijo in ZDA dr.  N. Kocijančič Pokorn 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-032 ZDA
BI-US/22-24-058 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr.  M. Currie Ožbot 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-058 ZDA
BI-US/22-24-042 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr.  M. Vrbinc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-042 ZDA
BI-US/22-24-123 Učinek pandemije COVID-19 na kognicijo dr.  A. Podlesek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-123 ZDA
BI-US/22-24-137 Izražanje fiktivnega premikanja v angleščini in slovenščini dr.  F. Lipovšek 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-137 ZDA
BI-US/22-24-166 Upravljanje heterogenosti: Primer Habsburške monarhije in ZDA dr.  R. Stergar 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-166 ZDA
BI-US/22-24-090 Kanada v tujini dr.  J. F. Blake 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-090 ZDA
BI-US/22-24-040 Zbirateljske prakse na periferiji: vzhodnoazijski tekstil v slovenskih muzejih in v Muzeju umetnosti Birmingham v ZDA dr.  N. Vampelj Suhadolnik 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-040 ZDA
BI-US/22-24-173 Razumevanje in uporaba konceptov in teorij informacijske znanosti med knjižničarji dr.  T. Merčun Kariž 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-173 ZDA
BI-US/22-24-088 Angleščina v Srednji Evropi dr.  M. Kavalir 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-088 ZDA
BI-US/22-24-175 Spretnosti za poklice prihodnosti v jezikovnih študijskih programih dr.  T. Balažic Bulc 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-175 ZDA
BI-US/22-24-120 Čez Atlantik z esteti: Poučevanje britanske književnosti poznega 19. stoletja v Sloveniji in ZDA dr.  A. Šporčič 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-120 ZDA
BI-US/22-24-012 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr.  D. Čerče 01.07.22-30.06.24 28-122704.US/22-24-012 ZDA

 

Mladi raziskovalec/ka Mentor/ica Trajanje PPS   element
Vida Ana Politakis dr. G. Repovš 01.09.14-31.10.21 28-122500.POLITAKIS-A
Ana Jenko Kovačič dr. P. Štih 01.10.15-08.05.22 28-122500.JENKO-KOV.-A
Meta Furlan dr. J. Kalin 01.10.16-30.09.22 28-122500.FURLAN-META
Ana Svetel dr. J. Repič 01.10.16-30.09.22 28-122500.SVETEL-ANA
Kristina Glojek dr. M. Ogrin 01.10.16-30.09.22 28-122500.GLOJEK-K
Luka Gruškovnjak dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.10.16-30.09.22 28-122500.GRUŠKOV.-L
Mateja Brus dr. M. Currie Ožbot 01.10.17-30.09.21 28-122500.BRUS-MATEJA
Izidor Barši dr. M. Dolar 01.10.17-30.09.21 28-122500.BARŠI-IZIDOR
Sara Turk dr. M. Klemenčič 01.10.17-30.09.21 28-122500.TURK-SARA
Lea Alič dr. A. Podlesek 01.10.17-30.09.21 28-122500.ALIČ-LEA
Nina Purg dr. G. Repovš 01.10.17-30.09.21 28-122500.PURG-NINA
Bojana Jovićević dr. J. Simoniti 01.10.17-30.09.21 28-122500.JOVIĆEVIĆ-B
Matej Petrič dr. P. Štih 01.10.17-30.09.21 28-122500.PETRIČ-MATEJ
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.22 28-122500.FRANZA-J
Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.22 28-122500.BON-MIJA
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.22 28-122500.SMRDELJ-ROK
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.21 28-122500.FABIJAN-E
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.22 28-122500.KUHAR-MAJA
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.22 28-122500.KAVŠEK-BLAŽ
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.22 28-122500.PAHOR-TADEJ
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.22 28-122500.BEZJAK-ŠPELA
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.22 28-122500.LEP-ŽAN
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.22 28-122500.SNOJ-JANŽ
Magdalena Gapsa dr. Š. Arhar Holdt 01.10.19-30.09.23 28-122500.GAPSA-M
Mojca Lukan dr. A. Hočevar 01.10.19-30.09.23 28-122500.LUKAN-MOJCA
Tina Ivnik dr. B. Jezernik 01.10.19-30.09.23 28-122500.IVNIK-TINA
Zarja Vršič dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.23 28-122500.VRŠIČ-ZARJA
Manca Račič dr. M. Mencej 01.10.19-30.09.23 28-122500.RAČIČ-MANCA
Kaja Pavletič dr. T. Milavec 01.10.19-30.09.23 28-122500.PAVLETIČ-K
Maja Maria Kosec dr. J. Rošker 01.10.19-30.09.23 28-122500.KOSEC-MAJA-M
Tina Berdajs dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.19-30.06.22 28-122500.BERDAJS-TINA
Sindi Časar dr. M. Verginella 01.10.19-30.09.23 28-122500.ČASAR-SINDI
Timotej Prosen dr. S. Vörös 01.10.19-30.09.22 28-122500.PROSEN-.T
Miha Valant dr. B. Žerovc 01.10.19-30.09.22 28-122500.VALANT-MIHA
Žiga Smolič dr. K. Ajlec 01.10.20-30.09.24 28-122500.SMOLIČ-ŽIGA
Jaka Gerčar dr. M. Kovač 01.10.20-30.09.24 28-122500.GERČAR-JAKA
Julija Rozman dr. A. Mezeg 01.10.20-30.09.24 28-122500.ROZMAN-J
Luka Brenko dr. L. Repanšek 01.10.20-30.09.24 28-122500.BRENKO-LUKA
Mojca Brglez dr. Š. Vintar 01.10.20-30.09.24 28-122500.BRGLEZ MOJCA
Jan Bernot dr. R. Stergar 01.10.21-30.09.25 28-122500.BERNOT-JAN
Timotej Glavač dr. M. Zupančič 01.10.21-30.09.25 28-122500.GLAVAČ-TIMOTEJ
Denis Hacin dr. B. Podlesnik 01.10.21-30.09.25 28-122500.HACIN-DENIS
Igor Jurekovič dr. A. Zalta 01.10.21-30.09.25 28-122500.JUREKOVIČ-IGOR
Giulia La Rocca  dr. Z.  Kobe 01.10.21-30.09.25 28-122500.LA-ROCCA-G
Danica Mitrova dr. A. Gaspari 01.10.21-30.09.25 28-122500.MITROVA-DANICA
Nastja Tomat dr. O. Markič 01.10.21-30.09.25 28-122500.TOMAT-NASTJA
Sitar Jasna dr. Dejana Cigale 1. 11. 22–31. 10. 26 28-122500.SITAR-JASNA
Bordon David dr. Vojko Gorjanc 1. 11. 22–31. 10. 26 28-122500.BORDON-DAVID
Poteko Ina dr. Marko Stabej 1. 11. 22–31. 10. 26 28-122500.POTEKO-INA

Mednarodni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
624950 StaR: StadtRäume in Europa - gemeinsames Entdecken regionaler Kultur & Geschichte als Basis für eine europäische Zukunft dr. I. Selišnik 01.03.21-28.02.23 28-122602.STAR

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
5442/138/2016/62 OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine dr. L. Marjanovič Umek 04.11.16-30.06.22 28-122610.OBJEM
Pogodba št. C3330-17-319173 SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo dr. R. Kroflič 18.08.17-30.06.22 28-122610.SKUM
5441-1-2020/11 Sklep Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO dr. V. Gorjanc 01.05.20-31.08.22 28-122610.RSDO
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
2018-1-DE01-KA203-004272 INTALL: Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21 28-122620.INTALL
2018-1-DK01-KA203-047089 CRAFT: Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21 podaljšan do 31.12.21 28-122620.CRAFT
2018-1-FR01-KA203-048085 TRAILS: LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurkovič 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 31.03.21 28-122620.TRAILS
2019-1-EE01-KA203-051622 HUM@N: Digital Transformation in Humanities dr. M. Krevs 01.11.19-31.12.21 podaljšan do 31.03.22 28-122620.HUM@N
2019-1-PL01-KA203-065101 SYStem: Share Your Soils dr. B. Repe 01.10.19-31.08.22 podaljšan do 31.12.22 28-122620.SYSTEM
2019-1-RS01-KA203-000901 HERISTEM: STEM in Heritage Sciences dr. P. Novaković 17.10.19-31.08.22 podaljšan do 31.12.22 28-122620.HERISTEM
612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA SocialB: Social Business Educational Ecosystems for Sustainability and Growth dr. I. Potočnik Slavič 01.01.20-31.12.22 28-122620.SOCIALB
2020-1-FR01-KA204-080208 BOOMERING: Breaking fake news by critical thinking dr. K. Jeznik 15.09.20-14.07.23 28-122620.BOOMERING
2020-1-ES01-KA203-083220 AccessCULT: Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL dr. A. Bartulović 01.09.20-28.01.23 28-122620.ACCESSCULT
2020-1-BE02-KA203-074742 PRACOMUL: Pragmatic competence from a multilingual perspective dr. B. Pihler Ciglič 01.09.20-31.08.23 28-122620.PRACOMUL
2020-1-DE01-KA203-005687 LSP.TEOC-Pro: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development dr. V. Jurkovič 01.09.20-31.08.23 28-122620.LSP.TEOC-PRO
2020-1-DE02-KA204-007747 StaR/UrbS: Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit. dr. I. Selišnik 01.09.20-31.08.23 28-122620.STAR-URBS
2020-1-IE02-KA203-000758 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 podaljšan do 31.12.23 28-122620.IPEDU
2020-1-ES01-KA203-082579 EFFORT: Towards a European framework of reference for translation dr. N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 28-122620.EFFORT
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 podaljšan do 14.01.25 28-122620.HAPPY
2020-1-DE01-KA226-HE-005763 CSI: CustomDigiTeach: Creating social impact through customized digital teaching formats V. Zavratnik 01.06.21-31.05.23 28-122620.CSI
2021-1-IE01-KA220-VET-000033321 REBOUND: Fostering Resilience in Rural Communities dr. I. Potočnik Slavič 01.11.21-01.11.23 28-122620.REBOUND
KA220-HED-40A3814B LITPRAX: Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age dr. M. Šabec 01.01.22-30.06.24 28-122620.LITPRAX
2021-1-SK01-KA220-HED-000032157 SKLA:Innovation and optimization of educative tools and resources in the field of Slovak language education beyond the territory of Slovakia dr. J. Pallay 16.05.22-15.05.25 28-122620.SKLA
2022-1-NL01-KA220-HED-000089789 IDEA: Expanding the network of Inclusion, Diversity, Equity and Access (IDEA) practicioners in higher edu-cation through institutional capacity building dr. M. Ilc Klun 01.09.22-31.08.25 28-122620.IDEA
2022-1-SI01-KA220-SCH-000087839 MORE: Setting up a Reading Motivator in the Digital Age: introducing new approaches of reading for pleasure pedagogy in primary schools dr. A. Vogrinčič Čepič 31.12.22-30.12.25 28-122620.MORE
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS   element
CELSA 2019 - Potočnik Slavič Analysis of the supportive environment of new entrants in farming dr. I. Potočnik Slavič 01.10.20-30.09.22 podaljšan do 31.12.22 28-122740.RCUL-CEL-IPS
EUKI 2019 - Katja Vintar Mally ClimAware = Sustainware dr. K. Vintar Mally 01.07.20-31.12.22 28-122630.CLIMAWARE
2018-EVA-Vörös Laying Down a Path in Walking: The Life-Worlds of Francisco Varela dr. S. Vörös 01.10.19-31.10.22 28-122640.EVA-VÖRÖS
SAVaNT Systematicity and Variation in Word Structure Processing Across Languages: a Neuro-Typology approach (SAVaNT) dr. C. Manouilidou 01.03.21-31.08.24 28-122630.SAVANT
WUSTL II Connectome Coordination Facility II dr. G. Repovš 01.04.21-31.03.23 28-122630.WUSTL2
Blend VET Blended learning in vocational education and training (Blend VET) dr. M. Radovan 01.11.21-30.04.24 28-122630.BLENDVET
Alzheimer 2021 The Longitudinal study of Alzheimer’s Disease (AD) risk and resilience factors in the Human Connectome Project (HCP) in Aging Cohort dr. G. Repovš 30.09.21-29.09.26 28-122630.ALZHEIMER
EUTOPIA-SIF-MS Raziskovalno gostovanje Eutopia SIF - Maryna Shevtsova dr. R. Kuhar 01.11.21-31.10.23 28-122740.EUTOPIA-MOB-MS

Tržni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Naročnik
2550-20-340120 Izdelava baze potencialno onesnaženih območij skupaj z aplikacijo za njihov prostorski zajem dr. B. Lampič 07.10.20-07.06.21 28-122710.ONESNAŽENAPO Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah dr. T. Resnik Planinc 12.12.18-31.07.21 28-122720.TRAJNOST.MOB Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)
1612-4/2019/249 Program NEON – Varni brez nasilja dr. T. Pirc 13.03.20-15.11.22 28-122710.NEON Ministrstvo za zdravje (MZ)
730848, 739065 Strokovno svetovanje za projekt B-AIR dr. R. Muršič 23.10.20-31.12.21 28-122720.B-AIR RTVSLO
800-4/2020-91 Priprava elaborata preveritve in vsebinske nadgradnje obstoječe baze in aplikacije prikritih vojnih grobišč; vsebinska dopolnitev in ureditev podatkov ter terenska preveritev in dokumentiranje dr. B. Lampič 15.07.20-15.10.21 28-122710.GROBIŠČA Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT); Ministrstvo za obrambo (MORS)
117/21 naročilnica  PILOT MOP - POMOČ PRI ŠTUDIJI ZA VZPOSTAVITEV EVIDENCE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN PREVZEM V ESZ dr. B. Lampič 10.05.21-31.12.22 28-122730.RAZVREDNOTENA Geodetski inštitut Slovenije
Ponudba: 804-2/2021-3 Priprava strokovnega predloga in utemeljitve za opredelitev kmetijskih in gozdarskih zadrug posebnega pomena za podeželje dr. B. Lampič 04.03.21-31.05.21 28-122710.ZADRUGE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
JN-ZP07/2022 Strokovna pomoč pri vzpostavitvi in vzdrževanju podatkov o razvrednotenih območjih dr. B. Lampič
01.05.22-31.03.23
28-122730.RAZVREDNOTENA2 Geodetski inštitut Slovenije
2550-22-340009 Nadgradnja evidence potencialno onesnaženih območij v Sloveniji in izdelava metodologije za opredelitev prednostnih območij za pripravo in implementacijo ukrepov dr. B. Lampič 14.03.22-15.07.22 28-122710.ONESNAŽENA2022 Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
2550-22-334001 Kazalci za oceno socio-ekonomskih učinkov projekta LIFE-IP NATURA.SI dr. K. Vintar Mally 29.07.22-31.01.23 28-122710.NATURA.SI Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
804-2-2021-19 Izvedba aktivnosti v sklopu projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici dr. B. Lampič 15.04.22-31.05.23 28-122720.RUSALKA Občina Trebnje
Občina KG 2021 Hišni arhivi Zgornjesavske doline dr. J. Mlinar 01.01.21-31.12.22 28-122720.HIŠNI.ARHIVI Občina Kranjska Gora

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi