Sociologija medijev

Sociologija medijev

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Sociologija medijev in znanja se ukvarja z odnosom med mediji in družbo oz. s posameznikom v njej. Medijev oz. IKT ne preučuje samih na sebi, pač pa analizira načine, kako jih rabimo, in njihove družbene učinke. Pri tem vselej upošteva zgodovinsko perspektivo: tj., kako so mediji skozi zgodovino vplivali in še vplivajo na naše ravnanje, vedenje in znanje.
• Osnovni pojmi medijskih študij.
• Vloga medijev v vsakdanjem življenju.
• Zgodovinski pregled stalnic v razvoju medijev in v samih razpravah o medijih, torej v načinih, kako se o medijih govori oz. nanje odziva.
• Novi, digitalni besedilni mediji in s tem povezana problematika:
• svetovni splet in implikacije internetne komunikacije;
• novinarstvo v času interneta;
• fenomeni, kot so Google, Facebook, Instagram itd.
• Skozi analizo medijskih praks se študentje seznanjajo tudi z osnovami sociološke misli, predvsem s konceptom ideologije, razredno strukturo, kapitalistično družbeno formacijo in identitetnimi politikami.

Jože Vogrinc: “Medijsko strukturiranje vsakdana.” V: (Družboslovne razprave, xiv (1998) 27/28, str. 48-54).
Brian Winston (1998): Media, Technology and Society, Routledge, str. 1-15.
Jay David Bolter in Richard Grusin (2001): Remediation, MIT Press, str. 3-15.
Nancy K. Baym (2010): Personal Connections in the Digital Age. Chapters 2, 5, 6
Clay Shirky (2008): Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organisations. Allen Lane. 1. pog.
Axel Bruns: »Introduction« in »Wikipedia: Representations of Knowledge« V: A. Bruns: Bloggs, Wikipedia, Second Life and Beyond. 2008. Peter Lang, New York, str. 1-7 in 101-133.
Nicholas Carr: »Is Google Making Us Stupid?« V: The Atlantic Monthly, julij/avgust 2008
James Curran, Natalie Fenton, Des Freedman (2012): Misunderstanding the Internet, Routledge, str. 3-33.
Eli Pariser (2011): The Filter Bubble. What The Internet Is Hidding from You? Viking. Uvodno pog.
Jaron Lanier (2010): Your are not a gadget. Penguin, Part I.
Geert Lovink (2011). Networks Without a Cause. A Critique of Social Media. Polity, izbrana poglavja.
Siva Vaidhyanathan (2018): Anti-social Media. How Facebook Disconnects Us and Undermined Democracy. OUP, poglavja po dogovoru.
Alan J. Reid (2018): The Smartphone Paradox. Palgrave, Introduction.
Dan Podjed: Videni. Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, ZRC SAZU, 2019