Sodobna japonščina 2

Sodobna japonščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 180

ECTS točke: 18

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Golob Nina, doc. dr. Hrvatin Klara, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

Študenti širijo besedišče in zaklad pismenk, poznavanje fraz in idiomov, besedilne pragmatike konverzacije ter poznavanje sistema spoštljivega govora (keigo). Slovnične prvine se vadijo v kontekstu tem, vezanih na Japonsko: življenje študentov na Japonskem, kulturne prireditve, popularna kultura, umetnost, tehnologija ipd. Velik poudarek na aktivni participaciji slušateljev in sprotnem delu. študenti ob utrjevanju rabe 400 pismenk, ki so jih spoznali v 1. letniku, spoznajo približno 400 novih pismenk (250 v 1. in 250 v 2. semestru ter besedišče, ki se zapisuje s skupno okoli 800 pismenkami; naučijo se standardnega zapisa besedišča okoli 4000 besed, ki se zapisuje s temi pismenkami, in posebnosti rabe glede na tip besedila in stopnjo formalnosti.

- Bunka gaikokugo senmon gakko (ur.) Shin-Bunka Shokyuu Nihongo II (Japonski jezik osnovne stopnje II, prenovljena izdaja) . Tokio: Bonjinsha 1994.
- Oka, Mayumi in drugi. Tobira: Gateway to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia . Tokio: Kurosio 2009. (poglavja 1 do 5).
- Makino, Seiichi, Tsutsui, Michio. A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Tokyo: The Japan Times 1995.
- Sakata, Yukiko (ur.) Informative Japanese dictionary. Tokio: Shinchosha.