Sodobna kitajščina 2

Sodobna kitajščina 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 180

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Wang Qian, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina

Srednji nivo kitajskega jezika v obsegu 4. stopnje HSK. Predmet istočasno obravnava tradicionalne in poenostavljene pismenke.
Poudarek je na kompleksnejšem govornem sporazumevanju, bralnem razumevanju in postopni prehod na formalni stil pisanja.