Sodobna kitajščina 4

Sodobna kitajščina 4

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: Peng Huihui, prof. dr. Petrovčič Mateja

Nadgradnja sodobne kitajščine s poudarkom na pisnem izražanju z elementi Visoke kitajščine; spoznavanje kitajske kulture skozi jezik.

Chinese for College Students—Advanced Intensive Reading 1 (Textbook+ exercise book+ CD-ROM)
Dictionary of Synonyms, Near-synonyms, Antonyms,Making Phrases and Sentences, Polyphonic and Polysemous Characters and Easy Confusable Characters. Sinolingua.