Strategije razvoja izobraževanja

Strategije razvoja izobraževanja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

Vsebina

Uvod v predmet
Epistemološka in metodološka zasnova predmeta: razvoj in sodobni pristopi

Družbeni trendi, ki v globalni družbi sooblikujejo izobraževanje in ustvarjajo nov kontekst primerjalnega in mednarodnega raziskovanja

Raziskovanje izobraževanja v primerjalnem in mednarodnem kontekstu

Globalizacija in evropeizacija izobraževanja
Pogledi na globalizacijo in vpliv globalizacije na izobraževanje

Globalni trendi v izobraževanju

Vloga mednarodnih organizacij pri oblikovanju globalnem politike izobraževanja

Evropeizacija izobraževanja: Evropski izobraževalni prostor in evropska izobraževalna politika

Mehanizmi prenosa in potovanja politik v izobraževanju – analiza primerov
Transfer izobraževalnih politik: vloga izobraževanja, osredotočenega na rezultate; pomen avtonomije, decentralizacije, odgovornosti in kakovosti v sodobnem izobraževanju

Koncept svetovno uporabnega znanja: pojem in pomen kompetenc v izobraževanju in raziskava PISA; Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO)

Razvoj skupnih političnih orodij: od Lizbonske strategije do evropskega območja izobraževanja; Evropsko in Slovensko ogrodje kvalifikacij

Homogenizacija evropskih politik: bolonjski proces in njegovi učinki; kopenhagenski proces in torinski proces

Alternative in upor: decentralizacija: projekt Porto Alegre vs. Čile; odgovornost: Finska vs. Švedska; javno vs. zasebno: Ontario, Kanada vs. New Orleans, ZDA in izobraževanje v senci