Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol)

Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Slovnične kategorije ruskega glagola: oseba, čas, naklon, vid, način. Produktivni in neproduktivni spregatveni tipi. Naglasni vzorci v sedanjiku in pretekliku. Razbiranje glagolskih oblik iz slovarja. Raba vidskočasovnih oblik v ruščini. Poglavitne razlike v vidskem obnašanju ruskega in slovenskega glagola: ponavljajoče se dejanje, splošnodejanski pomen, historični prezent, performativi, vid v imperativu. Glagoli premikanja.

Derganc, A. Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini. Slavistična revija 51, 2003, posebna številka, 67–81. COBISS.SI-ID 761092
Derganc, A. Glagolska predpona po- v ruščini in slovenščini. Vestnik Društva za tuje jezike in književnosti 20, 1-2, 1986, 12–21. COBISS.SI-ID – 15984898
Derganc, A. Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2010, letn. 58, št. 1, str. 73–80. COBISS.SI-ID 761092
Sever, J. Derganc A. Ruska slovnica po naše. Ljubljana: MK, 2006. COBISS.SI-ID 252917504
Jakopin, F. Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1968, 85–364. COBISS.SI-ID - 5872897
Piper, P. Stojnić, M. Ruski jezik. Beograd: Zavet, 2002, str. 23–226. COBISS.SI-ID – 100367628
Timberlake, A. A reference grammar of Russian. Cambridge : Oxford University Press, 2011. COBISS.SI-ID – 62794594
Uhlik, M. Žele, A. Ubesedovanje načina v slovenščini, ruščini in štokavščini : podobnosti in razhajanja. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, 2022. 70/3, 269-287. https://srl.si/ojs/srl/article/view/4037
Uhlik, M. Žele, A. Rusko-slovenska skladnja : propozicijska in medpropozicijska razmerja. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022.
COBISS.SI-ID 105814531
Русская корпусная грамматика. Russkaja korpusnaja grammatika. http://rusgram.ru/new/
Национальный корпус русского языка. Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. https://ruscorpora.ru/
ali (tudi dopolnilna literatura)
Plungjan, V. A. Dobrušina, E. R. Rahilina, È. V., Stojnova, N. M. Materialy k korpusnoj grammatike russkogo jazyka, Glagolʹ. Č. 1. Sank-Peterburg : Nestor-Istorija, 2016. COBISS.SI-ID – 63661410
М. А. Шелякин: Справочник по русской грамматике. Moskva: Русский язык, 2000. COBISS.SI-ID – 14459490
RUSSKAJA grammatika. Moskva : Nauka, 1980. - 2 zv. COBISS.SI-ID 49121634