Uvod v geografijo

Uvod v geografijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Vintar Mally Katja

• osnovni pojmi o geografiji (definicija geografije, predmet geografije, pomen geografije, logični sistem geografske vede),
• zgodovina geografije (klasična geografija, razvoj moderne geografije, geografija na Slovenskem),
• uvod v geografsko raziskovanje (osnove kartografije in orientacije, osnovni pristopi k raziskovanju, raziskovalne metode in tehnike, geografski elaborat).

• Ogrin, D. (ur.), 2019. Razvoj geografije na Slovenskem. 100 let študija geografije na Univerzi v Ljubljani (Zbirka Historia facultatis). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete UL (izbrana poglavja).
• The student's companion to geography. 2004. 2nd ed. Rogers, A., Viles, H. A. (ed.). Malden itd.: Blackwell Publishing.
• Unwin, T., 2004. The Place of Geography. Harlow: Longman.
• Vresk, M., 1997. Uvod u geografiju. Razvoj, struktura, metodologija. Zagreb: Školska knjiga.
• Vrišer, I., 2002. Uvod v geografijo. 7. izd. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.