Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Uvod v japonsko jezikoslovje 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Golob Nina, doc. dr. Hmeljak Marija Kristina

Vsebina

Pregleden prikaz osnovne zgradbe japonščine od morfologije preko ravni stavka oz. povedi do besedilne ravni:
- besedne vrste in njihove značilnosti,
- skladnja (struktura povedka in aktantov, način, vid in čas, modalnost, besedilni členki).
- temelji besediloslovja japonščine (besedilni členki),
- temelji pragmatike (spoštljivi govor, moški in ženski govor).