Uvod v pedagoško psihologijo

Uvod v pedagoško psihologijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pečjak Sonja

Vsebina

Opredelitev predmeta pedagoške psihologije. Teoretične in praktične naloge pedagoške psihologije (šolska psihologija). Temeljna področja šolske psihologije – diagnosticiranje, svetovanje, preventiva, intervencija in evalvacija. Sodobna paradigma dela šolskega psihologa. Zgodovinski razvoj pedagoške psihologije in aktualni trendi. Psihološki »klasiki« in sodobniki ter njihov doprinos k pedagoški psihologiji. Razvoj šolske psihologije v Sloveniji. Raziskovalne metode pedagoške psihologije: deskriptivne in vzročne metode (eksperiment, kvazieksperiment, akcijsko raziskovanje). Kvalitativno raziskovanje pedagoško-psiholoških pojavov. Tehnike raziskovanja: intervju, vprašalniki, testi.