Uvod v psihologijo dela in organizacije

Uvod v psihologijo dela in organizacije

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babnik Katarina

Vsebina

Predmet psihologije dela in organizacije; tipični problemi; osnovni pristopi; tipične metode; oblike praktičnih dejavnosti; odnos do sorodnih disciplin.
Zgodovinski razvoj stroke; mejniki, ki so vplivali na razvoj strokovnega področja in nastanek poklica; razvoj po prvi in drugi svetovni vojni; smeri razvoja strokovnega področja v sodobnem času; spremembe in prilagoditve, ki jih zahteva pojav globalizacije.
Raziskovanje na področju psihologije dela in organizacije; osnovni metodološki pristopi; uporabnost raziskovalnih rezultatov.
Pomen dela; odnos med delom in drugimi življenjskimi področji; delovne vrednote in stališča; brezposelnost; etični in pravni vidiki stroke.
Kvaliteta delovnega življenja: delovni čas, obremenitve, utrujenost, počitek, ergonomija in ergonomske intervencije, stres, povezan z delom, izgorelost.