Alojz Cindrič, Ljubljanski izobraženci skozi čas

Oddelek za sociologijo

Sodelujeta: doc. dr. Alojz Cindrič in prof. dr. Martina Ožbot