Alojz Cindrič, Ljubljanski izobraženci skozi čas

Oddelek za sociologijo

Knjiga Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi (1392–1917), ki je nastala ob 100-letnici Univerze v Ljubljani, prinaša bogate podatke o tistih Ljubljančanih, ki so iskali učenost na tujih univerzah. Raziskava namreč prinaša nova spoznanja o oblikovanju intelektualnih elit v Ljubljani. Sodelujeta: doc. dr. Alojz Cindrič in prof. dr. Martina Ožbot