Kontakt

01 241 1372
polona.vilar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure: po dogovoru in predhodni najavi po e-pošti


Kabinet

543

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

prof. dr. Polona Vilar

Prof. dr. Polona Vilar je od 1999 zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL, ki ga je v letih 2017-19 tudi vodila. Habilitirana je za Informacijsko znanost (asistentka od 1999, docentka od 2008, izredna profesorica od 2014, redna profesorica od 2019). Raziskuje in poučuje informacijsko vedenje, informacijsko in bralno pismenost, šolske in splošne knjižnice. V bibliografiji ima nad 140 del (članke, knjige, poglavja, referate, prevode, slovarje) in skoraj 100 mentorstev. V različnih raziskovalnih skupinah že več kot 20 let sodeluje v nacionalnih in mednarodnih projektih, kot gostujoča profesorica in raziskovalka dela z univerzami London City, Graz, Hildesheim, Pisa, Barcelona, Zadar, Osijek, Zagreb itd. Aktivna je pri permanentnem izobraževanju knjižničarjev in učiteljev. Je članica stalnih mednarodnih programskih odborov znanstvenih konferenc CoLIS (Conceptions of Library and Information Science), katero je junija 2019 uspešno pripeljala v Slovenijo, ter ISIC (Information Seeking in Context) ter v mandatu do 2023 članica stalnega odbora Sekcije za informacijsko pismenost mednarodnega knjižničarskega združenja IFLA. Je članica senata FF (od leta 2014), habilitacijske komisije FF (od leta 2019), Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (od leta 2017), v letih 2017-19 je vodila Komisijo za razvoj knjižničnega sistema UL. V letih 2003 in 2019 je prejela Kalanovo nagrado ZBDS za pomembne objave, leta 2008 nagrado založbe Emerald/EFMD za odlično doktorsko disertacijo in leta 2013 nagrado ŠS FF za kakovostno pedagoško delo.

ČLANKI IN PRISPEVKI V MONOGRAFIJAH

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. VILAR, Polona, ZABUKOVEC, Vlasta. Research data management and research data literacy in Slovenian science. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2018, vol. 75, iss. 1, str. 24-43, ilustr., doi: 10.1108/JD-03-2018-0042. [COBISS.SI-ID 68291682]
 2. MIZRACHI, Diane, VILAR, Polona, et al., AFRIS Research Group. Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide : a comparative survey analysis. PloS one, ISSN 1932-6203, 2018, vol. 13, no. 5, str. e197444-1-e197444-32. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197444, doi: 10.1371/journal.pone.0197444. [COBISS.SI-ID 31439911]
 3. VILAR, Polona, JUŽNIČ, Primož. Central humanist library at Faculty of Arts, University of Ljubljana : yesterday - today - tomorrow?. Information and learning science. 2017, vol. 118, no. 1/2, str. 90-106, tabele. ISSN 2398-5348. http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/ILS-04-2016-0026. [COBISS.SI-ID 64165730]
 4. MIZRACHI, Diane, BOUSTANY, Joumana, KURBANOGLU, Serap, TODOROVA, Tanja, VILAR, Polona. Academic reading format international study (ARFIS) : investigating students around the world. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy : key to an inclusive society : 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016 : revised selected papers. Cham [etc.]: Springer, 2016. Str. 215-227. Communications in Computer and Information Science, Vol. 676. ISBN 978-3-319-52161-9, ISBN 978-3-319-52162-6. ISSN 1865-0929. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-52162-6_21. [COBISS.SI-ID 64345954]
 5. VILAR, Polona, JUŽNIČ, Primož, BARTOL, Tomaž. Information behaviour of Slovenian researchers: investigation of activities, preferences and characteristics. Information research, ISSN 1368-1613, 2015, vol. 20, no. 2, [paper 670]. http://www.informationr.net/ir/20-2/paper670.html. [COBISS.SI-ID 57703778]
 6. VILAR, Polona, ŠAUPERL, Alenka. Archives, Quo Vadis et Cum Quibus?: archivists' self-perceptions and perceptions of users of contemporary archives. International journal of information management, ISSN 0268-4012. [Print ed.], 2015, vol. 35., no. 5, str. 551-560, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000572#, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2015.06.001. [COBISS.SI-ID 57851490
 7. JUG, Tjaša, VILAR, Polona. Focus group interview through storytelling : researching pre-school children's attitudes towards books and reading. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2015, vol. 71, iss. 6, str. 1300-1316. http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JD-01-2015-0008. [COBISS.SI-ID 58201698]
 8. VILAR, Polona, ŠAUPERL, Alenka. Archival literacy: different users, different information needs, behaviour and skills. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy: lifelong learning and digital citizenship in the 21st century : Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014 : Proceedings. Berlin: Springer, December 30, 2014. Str. 149-159. Communications in Computer and Information Science, Vol. 492. ISBN 978-3-319-14135-0, ISBN 978-3-319-14136-7. ISSN 1865-0929. [COBISS.SI-ID 56250210]
 9. VILAR, Polona, BON, Milena. Children and young adults - hospital patients, prisoners, and with developmental disorders - who cannot come to Slovenian public libraries : a national survey. Libri. 2014, vol. 64, no. 4, str. 350-368. ISSN 0024-2667. http://www.degruyter.com/view/j/libr.2014.64.issue-4/libri-2014-0028/libri-2014-0028.xml, DOI: 10.1515/libri-2014-0028. [COBISS.SI-ID 56224866]
 10. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Information searching behaviour of young Slovenian researchers. Program : electronic library and information systems, ISSN 0033-0337, 2011, vol. 45, no. 3, str. 279-293. http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0033-0337&volume=45&issue=3. [COBISS.SI-ID 46509410]
 11. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals II : perceptions of the users. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2008, vol. 64, no. 6, str. 816-841. [COBISS.SI-ID 37830498]
 12. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Perceptions and importance of user friendliness of IR systems according to users' individual characteristics and academic discipline. Journal of the American Society for Information Science and Technology, ISSN 1532-2882. [Print ed.], Okt. 2008, [Vol. 59, issue 12, 14 str.]. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120746446/HTMLSTART. [COBISS.SI-ID 37262178]
 13. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja, BATES, Jessica. Information seeking and information retrieval curriculum development for courses taught in two LIS schools : the cases of Ljubljana and Dublin. Information research, ISSN 1368-1613, Okt. 2007, vol. 12, no. 4, [22] str. http://informationr.net/ir/12-4/colis/colise03.html. [COBISS.SI-ID 35356770]
 14. BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn, ANDERSON, Theresa, BATES, Jessica, RUTKAUSKIENE, Ugne, VILAR, Polona. Towards Curriculum 2.0: library/information education for a Web 2.0 world. Library and information research, ISSN 1756-1086, 2007, vol. 31, no. 99, str. 14-25. http://www.lirg.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view/49. [COBISS.SI-ID 36000354]
 15. BAWDEN, David, VILAR, Polona. Digital libraries: to meet or manage user expectations. Aslib proceedings : New Information Perspectives, ISSN 0001-253X, 2006, vol. 58, no. 4, str. 346-354. [COBISS.SI-ID 34589794]
 16. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja. Comparison and evaluation of the user interfaces of e-journals. Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, 2005, vol. 61, no. 2, str. 203-227. [COBISS.SI-ID 29082722]
 17. BAWDEN, David, VILAR, Polona. Digital libraries: to meet or manage user expectations. Aslib proceedings : New Information Perspectives. 2006, vol. 58, no. 4, str. 346-354. ISSN 0001-253X. [COBISS.SI-ID 34589794

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. VILAR, Polona. Information behaviour of scholars. Libellarium. 2014, vol. 7, no. 1, str. 17-39. ISSN 1846-9213. http://ozk.unizd.hr/libellarium/index.php/libellarium/article/view/194/222, DOI: 10.15291/libellarium.v7i1.194. [COBISS.SI-ID 57203042]
 2. BAWDEN, David, VILAR, Polona, ZABUKOVEC, Vlasta. Education and training for digital librarians : a Slovenia/UK comparison. Aslib proceedings : New Information Perspectives. 2005, vol. 57, issue 1, str. 85-98. ISSN 0001-253X. [COBISS.SI-ID 30085730]
 3. BAWDEN, David, PETUCHOVAITE, Ramune, VILAR, Polona. Are we effective? How would we know? : approaches to the evaluation of library services in Lithuania, Slovenia and the United Kingdom. New library world. vol. 106, no. 9/10, str. 454-463. ISSN 0307-4803. [COBISS.SI-ID 31298402]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. BAWDEN, David, BATES, Jessica, CORDEIRO, Ines, STEINEROVÁ, Jela, VAKKARI, Pertti, VILAR, Polona. Information seeking and information retrieval. V: KAJBERG, Leif (ur.), LØRRING, Leif (ur.). European curriculum reflections on library and information science education. [Copenhagen], Denmark: The Royal School of Library and Information Science. 2005, str. 84-100. [COBISS.SI-ID 32148834]
 2. VILAR, Polona, ZABUKOVEC, Vlasta. Kakovostna šolska knjižnica - pomemben dejavnik pri razvoju veščin bralne in informacijske pismenosti. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 123-133, ilustr. ISBN 978-961-286-101-8. [COBISS.SI-ID 66623074]
 3. VILAR, Polona, HARAMIJA, Dragica. Metodologija in nekateri vsebinski poudarki ciljnega raziskovalnega projekta Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 143-159, 268-270. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 31. ISBN 978-961-270-258-8, ISBN 978-961-270-259-5. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=167. [COBISS.SI-ID 23387144]
 4. VILAR, Polona. Branje, zaklad življenja : knjižnica in predšolski otrok. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 173-174. ISBN 978-961-286-079-0. [COBISS.SI-ID 23427080]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

 1. VILAR, Polona, VODEB, Gorazd, BON, Milena, KOVAČ, Miha, JUŽNIČ, Primož. Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2017. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-35-7. [COBISS.SI-ID 291642880]
 2. VODEB, Gorazd, TRČEK, Franc, VILAR, Polona. Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2015. 263 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 978-961-6683-30-2, ISBN 978-961-6683-02-9. [COBISS.SI-ID 282642688]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

 1. KANIČ, Ivan (avtor, urednik), LEDER, Zvonka, UJČIČ, Majda, VILAR, Polona, VODEB, Gorazd. Bibliotekarski terminološki slovar, (Knjižnica, 53(2009),3-4). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. 370 str. ISBN 978-961-6162-55-5. [COBISS.SI-ID 105534208]
 2. KANIČ, Ivan, DIMEC, Zlata, VILAR, Polona. Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije = English-Slovenian dictionary of library terminology, (Multilingual dictionaries of library terminology). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. 145 str. ISBN 961-6162-53-5. http://www2.arnes.si/~ljnuk4/dictionary/slovenian/. [COBISS.SI-ID 105533696]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

 1. VILAR, Polona, ŽUMER, Maja, PISANSKI, Jan, KRTALIĆ, Maja, et al. Intelectual output 05 : policy recommendations for the harmonization of the entry requirements and learning outcomes in information science in Europe. 36 str., ilustr. http://einfose.ffos.hr/documents/EINFOSE_IO5_Policy_Recommendations.pdf. [COBISS.SI-ID 69926242]
 2. HARAMIJA, Dragica (vodja projekta, avtor), VRŠNIK PERŠE, Tina, BATIČ, Janja (sodelavec pri raziskavi), HMELAK, Maja (sodelavec pri raziskavi), IVANUŠ-GRMEK, Milena (sodelavec pri raziskavi), KOŠIR, Katja (sodelavec pri raziskavi), LICARDO, Marta (sodelavec pri raziskavi), LIPOVEC, Alenka (sodelavec pri raziskavi), ROPIČ, Marija (sodelavec pri raziskavi), VIZJAK PUŠKAR, Nika (sodelavec pri raziskavi), KRAJNC IVIČ, Mira (sodelavec pri raziskavi), PULKO, Simona (sodelavec pri raziskavi), ZEMLJAK JONTES, Melita (sodelavec pri raziskavi), SAKSIDA, Igor (sodelavec pri raziskavi), VILAR, Polona (sodelavec pri raziskavi), PERKO, Manca (sodelavec pri raziskavi), POTOČNIK, Petra (sodelavec pri raziskavi), JAMNIK, Tilka (sodelavec pri raziskavi), PICCO, Kristina (sodelavec pri raziskavi), PREGL, Slavko (sodelavec pri raziskavi). Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru projekta V objemu besed. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2017. http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/datoteke/V-objemu-besed/Porocilo-V-objemu-besed-koncno2017.pdf. [COBISS.SI-ID 23580424]
 3. VILAR, Polona (vodja projekta), KOVAČ, Miha, JUŽNIČ, Primož, ZABUKOVEC, Vlasta, HARAMIJA, Dragica, BATIČ, Janja, SAKSIDA, Igor, VODEB, Gorazd, KODRIČ-DAČIĆ, Eva, BON, Milena. Zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta V5-1506 - Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji : trajanje projekta 15. 10. 2015-15. 10. 2016. [Ljubljana: s. n., 2016]. 219 f., tabele. [COBISS.SI-ID 22792456]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

 1. AUPIČ, Marko, BRENČIČ, Polona, FRAS POPOVIĆ, Sabina, LESJAK, Blaž, PODBREŽNIK VUKMIR, Breda, VILAR, Polona, VODEB, Gorazd, ZDRAVJE, Ana. Doseganje razvojnih usmeritev Standardov za splošne knjižnice veljavnih v obdobju 2005-2017 : raziskava. 1. izd. [Ljubljana]: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2018. Center za razvoj knjižnic, Študije. ISBN 978-961-6551-87-8. ISSN 2386-0332. https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/raziskava-doseganje-standardov-splosne-knjiznice-2005-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 295261952]
 2. KODRIČ-DAČIĆ, Eva, VODEB, Gorazd, BON, Milena, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, VILAR, Polona. Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja.Model Knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2016/04/NUK-Izdelava-modela-KSS.pdf. [COBISS.SI-ID 284129792]

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu