Govorilne ure

V juniju in septembru 2024 ob četrtkih od 12.00-13.00.

V juliju in avgustu 2024 (1.7.-12.7. in 22.8.-31.8.) po dogovoru

Kabinet

329

Oddelek za klasično filologijo

doc. dr. Sonja Weiss

Izbrana bibliografija

Članki in objavljeni referati:

WEISS, Sonja. Turning to God : some aspects of the neoplatonic conversion. Živa antika 73/1-2 (2023): str. 27-47.ISSN 2671-3985

WEISS, Sonja. Kreacija in emanacija v Dantejevi Božanski komediji. V: ZAJC, Neža (ur.). Svetloba tudi v temì : Dante Alighieri (1265-1321), pesnik in vizionar : (ob 700 letnici pesnikove smrti). Ljubljana: Založba ZRC SAZU: KUD Logos, 2023. Str. 101-121, 299-300.

[COBISS.SI-ID 159294211]

WEISS, Sonja. Ficino's doctrine of love and beauty and its Plotinian background. Filozofia, ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, št. 1, str. 20-35. https://www.sav.sk/?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=27568, doi: 10.31577/filozofia.2022.77.1.2. [COBISS.SI-ID 96440323],

 

WEISS, Sonja. Mirroring of the soul in Plotinus, Ficino and Creuzer. V: 7th SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities - ISCAH 2020 : conference proceedings of selected articles : 26-27 October, 2020, Florence, Italy, (SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities ..., ISSN 2682-9940, Issue 2). [Sofia]: STEF92 Technology. 2020, [Vol.] 2, issue 2, str. 55-70. https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=4556, doi: 10.5593/sws.iscah.f2020.7.2/s03.07. [COBISS.SI-ID 59675139]: objavljeni referat

 

WEISS, Sonja. Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente : stranpota v srednjeveških interpretacijah mita o humanizaciji človeštva. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 41 (2018), 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Slovene Comparative Literature Association. 2018, letn. 41, št. 2, str. 47-60. https://ojs.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/6820. [COBISS.SI-ID 67447906],

 

WEISS, Sonja. Mnéme and hénosis : dynamism of memory in the thought of Plotinus. V: GOLOB, Nataša (ur.), MAHNIČ, Katja (ur.). Spomin, I = Memory, I, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 12, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2018, [Letn.] 12, [št.] 2, str. 56-70. [COBISS.SI-ID 68819298

 

WEISS, Sonja. The net in the sea : a note to Plotinus' En. IV 3(27).9.34-44. Graeco-Latina Brunensia, ISSN 1803-7402, 2019, vol. 24, no. 2, str. 235-253. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141765/1_GraecoLatinaBrunensia_24-2019-2_18.pdf?sequence=1, doi: 10.5817/GLB2019-2-16. [COBISS.SI-ID 71101282],

 

WEISS, Sonja. Gnosticism and alchemy in the virgin martyr ideal of Hrotsvit of Gandersheim. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2018, god. 68, sv. 1-2, str. 169-182. [COBISS.SI-ID 69163362]

 

WEISS, Sonja. Cloud and Clothe : Hildegard of Bingen's metaphors of the fall of the human soul. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2016, [Letn.] 49, [št.] 1/2, str. 5-18, doi: 10.4312/an.49.1-2.5-18. [COBISS.SI-ID 62757474

 

WEISS, Sonja. Medicine for body or soul? : philosophical reconstruction of the role of music in ancient healing practices = Zdravilo za dušo ali telo? : filozofska rekonstrukcija vloge glasbe v antičnih zdravilskih praksah. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2016, zv. 52, [št.] 1, str. 171-187, doi: 10.4312/mz.52.1.171-187. [COBISS.SI-ID 63111010

 

WEISS, Sonja. Plotinov beg iz "ograde". Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2015, letn. 17, št. 1, str. [45]-60, 106. [COBISS.SI-ID 59901282]

 

WEISS, Sonja. Noetic matter and the world soul in Middle Platonic and Neoplatonic doctrines. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2013, god. 63, tom. 1-2, str. 27-54. [COBISS.SI-ID 59892066]

 

WEISS, Sonja. Filozofska alegoreza Izidinega lika v Beroaldovem Komentarju k Zlatemu oslu Lucija Apuleja. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2012, letn. 14, št. 2, str. 9-31, 125. [COBISS.SI-ID 51235170]

 

WEISS, Sonja. The mythology of the divine in P. Beroaldo's Commentaries on Book 11 of Apuleius' Metamorphoses. Acta neophilologica, ISSN 0567-784X. [Tiskana izd.], 2011, [Letn.] 44, [št.] 1/2, str. 141-150, 167, doi: 10.4312/an.44.1-2.141-150. [COBISS.SI-ID 47299170]

 

WEISS, Sonja. Eros in horasis v Plotinovem spisu O ljubezni. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, ISSN 1580-0261, letn. 12, št. 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 81-94. [COBISS.SI-ID 43770466]

 

WEISS, Sonja. Plotino sulla libertà dell'anima ascendente all'Uno. Živa antika, ISSN 0514-7727, 2010, god. 60, tom. 1/2, str. 47-61. [COBISS.SI-ID 46074466]

 

WEISS, Sonja. La figura di Pitagora nelle dottrine morali neoplatoniche. Centopagine : Rivista elettronica internazionale che raccoglie i contributi resi nei Seminari sulla continuità dell'antico, ISSN 1974-0395, 2009, vol. 3, str. 47-55. http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3730/1/5.Weiss.pdf. [COBISS.SI-ID 59905378]

 

WEISS, Sonja. Quae dicitur vita, mors est : platonistične doktrine o usodi duše v telesu ob nastopu novoplatonizma in njihove gnostične vzporednice. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2009, letn. 11, št. 1, str. 7-32. [COBISS.SI-ID 41165666]

 

WEISS, Sonja. Dioniz ali Narcis? : mit o izgubi identitete pri Plotinu. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2004, letn. 6, št. 2, str. [33]-52, ilustr. [COBISS.SI-ID 23033901]

 

WEISS, Sonja. The motif of self-contemplation in water or ina mirror in the Enneadas and related creation myths. Chôra : revue d'études anciennes et médiévales, ISSN 1583-8617, 2007, št. 5, str. 79-96. [COBISS.SI-ID 38262114]

 

WEISS, Sonja. Tacit v historiografski in politični literaturi humanizma in renesanse. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 1, str. 51-65. [COBISS.SI-ID 16487010]

 

Monografija

WEISS, Sonja. Zrcalo resnice : mit in alegorija pri Plotinu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 34). Ljubljana: KUD Logos, 2011. 230 str. ISBN 978-961-6519-59-5. [COBISS.SI-ID 258985728]

 

 

Del monografije

 

1. WEISS, Sonja. Druga plovba Marka Uršiča. V: MALEC, Maja (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2021, str. 41-50. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6122-1, doi: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 61625091]

 

2. WEISS, Sonja. Glasba in zdravilstvo v pitagorejskem izročilu. V: ZORE, Franci (ur.), CIGLENEČKI, Jan (ur.). Začetki grškega mišljenja, (Knjižna zbirka Collectanea, 08). Ljubljana: KUD Logos: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2017, str. 77-96. [COBISS.SI-ID 66410594]

 

 

Strokovna in pedagoška dejavnost, recenzije, učbeniki

 WEISS, Sonja. Syntaxis latina : zbirka vaj iz latinske skladnje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 230 str. ISBN 978-961-237-858-5. [COBISS.SI-ID 286432000]

 

WEISS, Sonja (rec.). Andrew Keller in Stephanie Russel. Latinščina od besed do branja. Učbenik in delovni zvezek. 1. del. Prevod in priredba David Movrin. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008. [XIX + 191, IX + 282 str.]. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2009, letn. 11, št. 2, str. 188-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 41230690]

 

WEISS, Sonja (rec.). Bernard Bortolussi: Bescherelle grammaire du latin. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2001, letn. 3, št. 2, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 17865058]

 

CARCOPINO, Jérôme: Rim na vzponu cesarstva, MADŽAREVIČ, Branko in SIMONITI, Veronika (prev.),  WEISS, Sonja (ur.). Ljubljana: Modrijan, 2001 (295 str.). [ISBN: 961-6357-45-X].

 

 

Prevodi

HIERONYMUS, ŠPELIČ, Miran (urednik, prevajalec). Pisma, (Zbirka Cerkveni očetje, 21; 22; 23). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 3 zv. ISBN 978-961-278-564-2. ISBN 978-961-278-565-9. ISBN 978-961-278-566-6. ISBN 978-961-278-567-3. [COBISS.SI-ID 86309123]

 

HADOT, Pierre. Plotin ali preprostost pogleda, (Knjižna zbirka KUD Logos, 81). Ljubljana: KUD Logos, 2021. 160 str. ISBN 978-961-7155-00-6. [COBISS.SI-ID 85362179]

 

KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v enaindvajsetem stoletju. 2., e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2018. ISBN 978-961-06-0132-6. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, doi: 10.4312/9789610601326. [COBISS.SI-ID 297327872]

 

PLOTINUS, WEISS Sonja (prevajalec in pisec spremnega besedila),  URŠIČ, Marko (urednik). Zbrani spisi I–III  (Filozofska knjižnica, zv. 63; 66; 67). V Ljubljani: Slovenska matica, 2016-2022. Zv. <1-3>. ISBN 978-961-213-258-3. ISBN 978-961-213-290-3. ISBN 978-961-213-388-7. [COBISS.SI-ID 285067008]

 

DIELS, Hermann (urednik), KRANZ, Walther (urednik), KOCIJANČIČ, Gorazd (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Fragmenti predsokratikov, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 3 zv. (XL, 615; 1085; 590 str.), zvd. ISBN 978-961-242-561-6. [COBISS.SI-ID 264441344]

 

AUGUSTINUS. Izbrani spisi, (Zbirka Hieron). Ljubljana: Nova revija, 2011. 318 str. ISBN 978-961-6580-72-4. [COBISS.SI-ID 251127296]

 

PLOTINUS. O Ljubezni. V: KAVČIČ, Jerneja (ur.), MARINČIČ, Marko (ur.). Musis amicus : posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, (Keria, ISSN 1580-0261, letn. 12, št. 2-3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2010, str. 429-437. [COBISS.SI-ID 43783778]

 

MARCEL, Gabriel. Človek pod vprašajem. Ontološki misterij - opredelitev in konkretni pristopi, (Zbirka Religiozna misel, 14). Celje: Mohorjeva družba, 2003. 149 str. ISBN 961-218-446-1. [COBISS.SI-ID 124556032]

 

PORPHYRIUS. Votlina nimf. V: SNOJ, Vid (ur.), VIRK, Tomo (ur.). Antični mit in literatura : antična razlaga antičnega mita, Homerjeva in Porfirijeva votlina nimf, Dioniz in Kristus pri Hölderlinu, "mitologizem" v literaturi 20. stoletja, recepcija antičnih mitov v slovenski literaturi, Kasandra Borisa A. Novaka, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 8 (2003), št. 31-32). Ljubljana: Nova revija. 2003, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 512731775]

 

MARCEL, Gabriel. Človekov nemir. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, jun./jul. 2003, letn. 32, št. 6/7, str. 109-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 216011264]

 

FICINO, Marsilio, WEISS, Sonja (prevajalec). Platonska teologija : (tri izbrana poglavja). V: ŠKAMPERLE, Igor (ur.), URŠIČ, Marko (ur.). Renesančne mitologije : Marsilio Ficino, Sandro Botticelli, trubadurska lirika, Hieronymus Bosch, rožni križarji, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 7 (2002), št. 25/26). Ljubljana: Nova revija. 2002, str. 7-26. [COBISS.SI-ID 512165503]

 

FICINO, Marsilio, WEISS, Sonja (prevajalec). Kako si pridobimo življenje z neba : (izbrana poglavja iz knjige De vita). V: ŠKAMPERLE, Igor (ur.), URŠIČ, Marko (ur.). Renesančne mitologije : Marsilio Ficino, Sandro Botticelli, trubadurska lirika, Hieronymus Bosch, rožni križarji, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 7 (2002), št. 25/26). Ljubljana: Nova revija. 2002, str. 29-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 512165247]

 

SENEGAČNIK, Brane (urednik). Lisija, Izokrat, Demosten, Ciceron, Evmenij : antologija antičnega govorništva, (Knjižna zbirka Claritas, 20). Ljubljana: Študentska založba, 2001. 335 str. ISBN 961-6356-56-9. [COBISS.SI-ID 114180608]

 

BLUM, Paul Richard. Verski mir od Kuzanskega do Campanelle. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, št. 23-24, str. 231-258. [COBISS.SI-ID 166143]

 

NICOLAUS DE CUSA. Lov na modrost. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2001, letn. 6, št. 23/24, str. 13-59. [COBISS.SI-ID 120570624]

 

NICOLAUS DE CUSA. Lov na modrost. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, sep. 2001, letn. 30, št. 8, str. 14-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 128173312]

 

GROŠELJ, Nada (urednik, prevajalec). Cave canem : antiquitatis graecae et romanae epigrammata selecta = Zbadljivke po antično : izbor grških in rimskih epigramov. Ljubljana: Gimnazija Poljane, 2000. V, 72 str. [COBISS.SI-ID 1724908]

 

GROŠELJ, Nada (urednik, prevajalec, korektor). Zbadljivke po antično : izbor grških in rimskih epigramov. Keria : studia Latina et Graeca, ISSN 1580-0261. [Tiskana izd.], 2000, letn. 2, št. 1, str. 127-158. [COBISS.SI-ID 14854498]

 

ANSELMUS CANTUARIENSIS. Proslogion. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 1998, letn. 3, št. 11/12, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 105517824]

 

BAZILIJ VELIKI. O Svetem Duhu I, XVI. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, maj/junij 1998, letn. 27, št. 5/6, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 103419392]

 

BAZILIJ VELIKI. O Svetem Duhu. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, julij 1998, letn. 27, št. 7, str. 32-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 103497984]

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu