Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Zgodovina vzgoje in izobraževanja

Stopnja: 1

Ure predavanj:90

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

Vsebina

- Vprašanja in problemi vzgoje in izobraževanja so predstavljeni v zgodovinskem kontekstu. Razvoj teorij, konceptov, strategij reševanja problemov ter empirične ugotovitve v tej zvezi. Povezava pedagogike in andragogike z drugimi znanostmi.
- Vzgoja in izobraževanje sta obravnavana kot socialno-zgodovinski fenomen. Zgodovina je predstavljena kot zgodovina struktur, družbe in mentalitet.
- Temeljni pojmi pedagogike in andragogike so predstavljeni v družbenem kontekstu in v svojem zgodovinskem razvoju. Pedagoško relevantni fenomeni so analizirani v njihovem specifičnem kulturnem in zgodovinskem kontekstu.
- Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od začetkov do konca 16. stoletja: najstarejše civilizacije, antika, srednji vek, renesansa in humanizem, reformacija in protireformacija. Zgodovinska analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.
- Posebna pozornost je namenjena analizi in interpretaciji razvoja institucij, načinov, oblik in metod vzgoje n in izobraževanja na Slovenskem od začetka do konca 18. stoletja.