Znanstveno besedilo

Znanstveno besedilo

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Kranjc Simona, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Predstavitev razvoja/zgodovine slovenskih znanstvenih besedil,
- predstavitev oz. kratka ponovitev psiholingvističnih, socioligvističnih teorij oz. diskurznih teorij, ki jih je potrebno upoštevati pri analizi znanstvenega diskurza,
- predstavitev besedilotvornih zakonitosti in stilističnih postopkov znanstvenega besedila, - predstavitev problematike poimenovalnih postopkov oz. terminologije v znanstvenem jeziku,
- na besedotvorni in besedilotvorni ravni predstavitev vprašanja razmejitve med mednarodnim in narodnim.