Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Contact hours in June

My contact hours in June:

Thursday, 8 June 12.00-14.00
Friday, 16 June 9.00-11.00
Wednesday, 21 June 14.00-16.00

Professor Smiljana Komar

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Predavanja pri izr. prof. dr. Mateji Habinc 11. in 12. 12. 2023

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo (1. 12.–7. 12. 2023)

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 6. 12. 2023

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo- uradne ure (1. 12.)