Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige. Vabljeni k branju!

- Seta Knop (ur.): Evald Koren, Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi (Acta comparativistica Slovenica)

V knjigi Od Antigone do Zolaja so prvič na enem mestu zbrani skupaj vsi doslej po revijah in zbornikih raztreseni prispevki dr. Evalda Korena, profesorja, ki je desetletja dajal pečat Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter zaznamoval generacije komparativistov. Trem tematsko zaokroženim sklopom (Poglavja iz slovenske književnosti in naturalizma, Prispevki k teoriji primerjalne literarne vede, Študije o verzifikaciji, retoriki in prevodoslovju) sledi bogato slikovno gradivo, uvaja pa jih spremna beseda njegovega učenca, dr. Toneta Smoleja.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

- Svanibor Pettan (ur.), Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 (Glasba na Slovenskem po 1918)

Pričujoča publikacija je zaključna študija štiriletnega temeljnega raziskoval­nega projekta z naslovom Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991. V projektu so se raziskovalci osredotočili na študij struktur in procesov (trans)kulturnih dinamik glasbenih praks tako posameznikov kot tudi skupin iz vrst etničnih manjšin ter na komunikacijske vidike njihovega odnosa z večinsko populacijo v slovenskem okolju.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

- Alenka Žbogar (ur.), Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.–16. 7. 2021

Prispevki v pričujočem zborniku spodbujajo k refleksiji in evalvaciji ženskega gibanja na relaciji med spolom in jezikom, s posebnim ozirom na različne vidike rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije, pa tudi na področju slovenske literature, hkrati pa osvetljujejo položaj ustvarjalk v slovenski umetnosti, znanosti in kulturi.

Zbornik je brezplačen. Do njega lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

- Téa Sernelj (ur.), Glasovi upanja in solze cvetov

Ob 25. jubileju ustanovitve Oddelka za azijske študije Filozofske fakultete so študentke in študenti sinologije pod mentorstvom doc. dr. Tée Sernelj prevedli izbor klasičnih in sodobnih kitajskih pesmi. Zbirka prevodov nosi naslov Glasovi upanja in solze cvetov. Solze cvetov je metafora, ki najbolj nazorno opisuje duha generacije sodobnih pesnic in pesnikov. Kljub temu, da lahko te pesmi v nas vzbudijo občutke žalosti ali celo nihilizma, pa je kitajska poezija v svojem bistvu prežeta z ljubeznijo do življenja. In prav zato v teh pesmih odzvanjajo glasovi upanja.

Publikacija je brezplačna. Več informacij dobite na Oddelku za azijske študije.

- Luka Komidar, Opisna statistika v R-ju (Učbeniki FF)

Priročnik Opisna statistika v R-ju je primarno namenjen študentom dodiplomskega študija psihologije, a je lahko koristen vir za študente kateregakoli družboslovnega študijskega programa, ki ima v predmetniku statistične predmete. Namenjen je tudi tistim, ki že imajo določena statistična znanja in izkušnje, a želijo začeti uporabljati program R. R je prosto dostopen in odprtokoden program za statistične analize, upravljanje s podatki in njihovo grafično predstavitev.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF.

- Janez Skela, Govôri, spomin! Slovenski učbeniki angleškega jezika skozi čas

Namen te monografije je predvsem dokumentirati domače učbenike za pouk angleščine, ki so nastali med letoma 1945 in 1989. Gre za poklon pionirjem, ki so orali ledino na tem področju in tako postavili temelje poučevanja angleščine v povojnem obdobju.

Publikacija je brezplačna. Več informacij dobite na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko.

- Muzikološki zbornik, letn. 57, št. 1 (2021)

Do revije lahko prosto dostopate na portalu E-revije FF.

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole