Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete (januar 2022)

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete so izšle nove knjige in revije:

  • Chikako Shigemori Bučar, Maja Veselič (ur.): Podobe iz daljnih dežel: stare vzhodnoazijske razglednice v slovenskih javnih zbirkah (Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji)

Pričujoča monografija obravnava stare vzhodnoazijske razglednice v slovenskih muzejskih in knjižničnih zbirkah. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so razglednice postale priljubljeno komunikacijsko sredstvo in predmet strastnega zbiranja. Njihov razcvet je bil tesno povezan z napredkom v fotografski in tiskarski tehnologiji, vzponom množičnega turizma in razvojem poštnega sistema, ki sta temeljila na izboljšanih prometnih povezavah, s krepitvijo srednjega razreda in z njegovimi potrošniškimi vzorci. V slovenskih deželah in Avstro-Ogrski na splošno je to čas intenzivnejših stikov z Vzhodno Azijo, predvsem spričo prisotnosti pomorščakov v tej regiji. V monografiji zbrani prispevki z različnih vidikov analizirajo razglednice z vzhodnoazijskimi motivi, izdelane od konca 19. stoletja do prvih let po koncu prve svetovne vojne, ter njihove prvotne uporabnike – kupce, pošiljatelje, prejemnike in zbiratelje.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

  • Matteo Melchiorre, Matteo Venier (ur.): Maffeo Vallaresso, Epistolario (1450-1471) e gli altri documenti trasmessi dal codice vaticano Barberiniano latino 1809 (Historia artis)  

Korespondenca Maffea Vallaressa, beneškega nadškofa Zadra, je izjemno bogat vir tako za zgodovino humanizma kot za zgodovino renesančne kulture, družbe in cerkvenih institucij. Ohranjena pisma osvetljujejo renesančni svet Benetk in Benečije, papeškega Rima ter beneške Dalmacije. Pričujoča monografija prinaša kritično izdajo korespondence, ki jo uvajata dve poglobljeni uredniški študiji.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

  • Borut Mikulec, Sonja Kump, Tadej Košmerl (ur.): Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec (Razprave FF)

Monografija Premisleki o izobraževanju in učenju odraslih: Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec je nastala na pobudo andragoške skupnosti v Sloveniji ob veliko prezgodnjem slovesu dr. Sabine Jelenc Krašovec, izredne profesorice na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se je od nas poslovila po hudi bolezni konec leta 2020. Knjiga, v kateri tuji in domači avtorji njene teoretske ideje in prakso (kritično) reflektirajo skozi svoje raziskovalno delo in/ali prakso, predstavlja dialog z njenim pedagoško-raziskovalnim delom. Sestavljena je iz uvodnega poglavja in treh vsebinskih delov, ki jim je Sabina Jelenc Krašovec posvečala svojo pozornost: učenju in izobraževanju starejših v skupnosti, priložnostnemu učenju v javnem prostoru in udejanjanju dejavne demokratične državljanskosti ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih in svetovanju v izobraževanju odraslih.

Knjiga je na voljo v Knjigarni FF. Do nje lahko prosto dostopate na portalu E-knjige FF.

 

  • Boris A. Novak, Alenka Pirjevec, Peter Vodopivec: Ahac. Knjiga o Dušanu Pirjevcu (Beletrina)

Knjiga Ahac. Knjiga o Dušanu Pirjevcu izhaja ob 100-letnici njegovega rojstva. Zgodovinsko in družbeno vlogo Dušana Pirjevca predstavljajo Boris A. Novak, Alenka Pirjevec in Peter Vodopivec. V knjigi je prvič objavljena medvojna korespondenca med Dušanom Pirjevcem in njegovo prvo ženo Marjeto Vasič, pa tudi Pirjevčevi dnevniki in odlomki iz del njegovih sodobnikov. Knjiga je izšla v sozaložništvu založbe Beletrina in Znanstvene založbe Filozofske fakultete. Več informacij najdete na spletni strani Beletrine.

  • Azijske študije, let. 9, št. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

  • Verba Hispanica, let. 29, št. 1 (2021): La traducción y la interpretación a la luz de la ética y la responsabilidad social

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

  • Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, letn. 9, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF

 

  • ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, letn. 18, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

  • Vestnik, letn. 13, št. 1 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

  • Muzikološki zbornik, letn. 57, št. 2 (2021)

Revija je prosto dostopna na portalu Revije FF.

 

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole