Predstavitev monografije na Frankfurtskem knjižnem sejmu

Utrinek s predstavitve knjige na sejmu

Utrinek s predstavitve knjige na sejmu

V soboto, 21. 10. 2023, ko se je Frankfurtski knjižni sejem odprl za javnost, je bila na osrednjem odru Srečka Kosovelova predstavljena monografija Zgodovina slovenskega literarnega prevoda, ki sta jo izdali Znanstvena založba Filozofske fakultete UL in Cankarjeva založba in ki v dveh zvezkih na 1371 straneh osvetljuje vlogo prevoda v razvoju slovenske literature, jezika in kulture, proučuje povezave med slovensko kulturo in tujimi kulturami in želi v prvi vrsti prispevati k vidnosti in prepoznavnosti literarnih prevajalcev. Pogovor je vodil prevajalec Iztok Ilc, monografijo je predstavila glavna urednica monografije Nike K. Pokorn, pregled prevajanja slovenske literature v nemščino pa je osvetlil prevajalec Erwin Köstler.

Delo, ki so ga uredili Nike K. Pokorn, Robertom Grošelj, Agnes Pisanski Peterlin in Tamara Mikolič Južnič, predstavlja rezultate večletnega raziskovanja 64 strokovnjakov in strokovnjakinj (od tega jih je 35 s Filozofske fakultete UL) in kronološko povzema literarno prevajanje od najstarejših prevodov verskih besedil v srednjem veku do obdobja po slovenski osamosvojitvi, predstavlja prevodne izmenjave z devetnajstimi tujimi jeziki, prinaša prereze značilnosti literarnega prevoda po žanrih (od prevajanja fantazijskih besedil do uglasbenih besedil), osvetljuje prevajanje izbranih avtorjev nacionalnega pomena ter predstavlja vidnejše slovenske literarne prevajalce in prevajalke.

Zadnje novice
26. 02. 2024

Zahvala in hvalnica Matjažu Kmeclu

Prof. dr. Matjaž Kmecl (foto: Miran Hladnik, Wikipedija)
20. 02. 2024

Sprejem za tuje študentke in študente na izmenjavi

Utrinek s srečanja s študentkami in študenti na izmenjavi
19. 02. 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti

Predstavitev študija psihologije