Programska skupina Slovenska zgodovina prejela financiranje ARRS-ja

Večina članov programske skupine, januar 2020. Foto: Božidar Flajšman

Večina članov programske skupine, januar 2020. Foto: Božidar Flajšman

Programska skupina Slovenska zgodovina, ki jo vodi prof. dr. Božo Repe, je na letošnjem razpisu ARRS-ja dobila financiranje za novo obdobje šestih let. Tuji ocenjevalci so ji dodelili 25 točk od 25 možnih, torej v vseh petih kategorijah po pet točk (znanstvena odličnost raziskovalcev; relevantnost  znanstvenih dosežkov; sposobnost  delovanja in vitalnost skupine; znanstvena odličnost skupine kot celote; potencialni vpliv na  razvoj, širjenje in uporabo pričakovanih znanstvenih rezultatov).

Programsko skupino je v devetdesetih letih ustanovil akademik prof. dr. Rajko Bratož. Ukvarja se tako z zgodovino Slovencev od naselitve do danes, kot  s celotno slovensko zgodovino, torej zgodovino vseh civilizacij, ki so živele na današnjem slovenskem ozemlju in na sosednjih ozemljih. Skupina šteje dvajset raziskovalk in raziskovalcev, vanjo je vključenih tudi več mladih raziskovalk in raziskovalcev. Njene raziskovalke in  raziskovalci izvajajo več evropskih, slovenskih in bilateralnih projektov.

Zadnje novice
13. 05. 2022

Srečanje deaknje Filozofske fakultete UL z dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Črni gori

10. 05. 2022

Humanizem, & Kitajska

06. 05. 2022

Darja Fišer imenovana za izvršno direktorico CLARIN ERIC