Slavnostna otvoritev študija portugalskega jezika in književnosti

Voditeljica dogodka in docentka na Oddelku za romanske jezike in književnosti Blažka Müller

Voditeljica dogodka in docentka na Oddelku za romanske jezike in književnosti Blažka Müller

4. oktobra 2022 smo na Filozofski fakulteti s slavnostim dogodkom obeležili otvoritev novega študijskega programa Portugalski jezik in književnost. Na dogodku so poleg dekanje fakultete prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar, rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregorja Majdiča in prof. dr. Jasmine Markič z Oddelka za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete zbrane goste nagovorili še brazilski veleposlanik v Sloveniji Nj. E. Eduardo Prisco Paraiso Ramos, predstavnica portugalske ambasade z Dunaja Ana Mafalda de Oliveira Dias ter predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

»Danes se uresničujejo sanje o dvopredmetnem študijskem programu Portugalski jezik in književnost, ki je letos odprl vrata študentom na prvi stopnji študija. To je praznik za Univerzo v Ljubljani in Filozofsko fakulteto, predvsem pa za Oddelek za romanske jezike in književnosti fakultete, ki bo možnosti študija romanskih jezikov v francoščini, italijanščini in španščini obogatil še za en jezik,« je povedala dekanja Filozofske fakultete prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar. Filozofska fakulteta letos obeležuje Leto jezikov, ki jih na fakulteti ponujamo kar 53. »Rada bi poudarila, kako pomembno je, da imamo na enem mestu združeno toliko znanja in zmožnosti, da to znanje predajamo naprej in kako s tem znanjem bogatimo Slovenijo in Slovence,« je še povedala dekanja.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je v nagovoru poudaril pomembnost novega študijskega programa za boljše jezikovno, kulturno in civilizacijsko, pa tudi gospodarsko in politično sodelovanje. »Pomembno je, da na Univerzi v Ljubljani razvijamo nove pedagoške programe, s tem pa tudi nova znanstvena področja. Novi študij portugalščine potrjuje našo multikulturno usmeritev in odprtost v svet, s čimer dokazujemo, da smo kljub fizični majhnosti in omejitvam lahko veliki v povezovanju različnosti pod skupno univerzitetno streho.«

Na Filozofski fakulteti novi program uvajamo po skoraj petnajstletnem obdobju lektorata za portugalski jezik in izbirnega predmeta portugalski jezik in kultura. Oddelek za romanske jezike in književnosti je ves ta čas plodno sodeloval z Institutom Camões. Leta 2019 so sodelovanje okrepili s podpisom Protokola o sodelovanju s Filozofsko fakulteto, pobudi za študij pa je sledila podelitev Nakvisove akreditacije univerzitetnemu dvopredmetnemu študijskemu programu prve stopnje Portugalski jezik in književnost oktobra 2021.

S programom se odpira novo študijsko in znanstveno področje, ki prinaša možnosti za boljše jezikovno, kulturno in civilizacijsko, pa tudi gospodarsko in politično sodelovanje. Študijski program bo nudil izobraževanje strokovnjakov na področju portugalskega jezika, luzofonskih kultur in književnosti ter študente in študentke usposabljal za nadaljevanje študija na drugostopenjski ravni. Dvopredmetnost študija omogoča kombiniranje z drugimi jezikovnimi, humanističnimi in družboslovnimi programi FF UL, tako da bodo diplomantke in diplomanti predvidoma tvorili zanimive poklicne profile z interdisciplinarnimi znanji.

Znanje, pridobljeno med študijem na programu Portugalski jezik in književnost v Sloveniji, bo pomembno tako za gospodarstvo kot za negospodarske panoge, saj te izkazujejo potrebo po zaposlovanju bodočih diplomantk in diplomantov programa, ki jih zdaj na trgu dela še ni. Študijski program bo zapolnil doslej obstoječe vrzeli pri poznavanju portugalščine, znanj o portugalskem jeziku, luzofonskih kulturah in književnosti. Vsebinsko ta prvostopenjski dvopredmetni študijski program povezuje temeljna znanja s področja portugalskega jezika in književnosti z vrsto izbirnih vsebin s teh področij, zlasti jezikovnih, z zunanjo izbirnostjo pa prav tako tudi širšega področja humanističnih in družboslovnih ved. Temelji na močni vertikalni in horizontalni povezanosti predmetov, kar je bistvena lastnost študija jezika, kulture in civilizacije, saj nobene od sestavin ni mogoče obravnavati ločeno od drugih. Osnovo študija na programu v vseh letnikih predstavlja jezik.

Portugalščina, romanski jezik, ki je z več kot 270 milijoni govorci, je šesti jezik na svetu. Ob Portugalski in Braziliji je uradni jezik še v nekaj afriških in azijskih državah. Vse te države so potencialne partnerice, ki jih bodo študentje in študentke spoznavali na študijskih izmenjavah v programa Erasmus+.

 

Zadnje novice

Javna promocija doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani

Doktorice in doktorji znanosti s Filozofske fakultete (foto: Bor Slana/STA)

Podelitev nagrad Lirikonov zlát 2024 za vrhunske prevode

Špela Sevšek Šramel in Miha Kragelj z nagrado (foto: Jelka Kragelj)

Doc. dr. Žiga Zwitter na znanstvenem srečanju ForumAlpinum

Doc. dr. Žiga Zwitter je predstavil referat Alpe: zelene ali pisane? Od zgodnjenovoveškega do sodobnega odnosa do travnikov.