Oddelek za psihologijo

Dostop do zbirke PsycTests

V letu 2024 je za študente, diplomante* in osebje Oddelka za psihologijo FF UL omogočen dostop do zbirke PsycTests.

Zbirka PsycTests je vir strukturiranih informacij o psiholoških merskih pripomočkih, hkrati pa služi kot njihov repozitorij. Več o zbirki si lahko preberete tukaj.

Vstopne točke:

Neposredna

Digitalna knjižnica

Mrežnik

* Diplomanti Oddelka za psihologijo FF UL dostop pridobijo z včlanitvijo v našo knjižnico.

Obvestila

Oddelek za slavistiko

Uradne ure strokovne službe oddelka za slavistiko (Tobačna)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)