Oddelek za arheologijo

Menjava notranjih in zunanjih izbirnih predmetov

Med 1. 10. in 13. 10. 2023 lahko zamenjate zunanji in notranji izbirni predmet. V tem študijskem letu je rok za oddajo vloge 13. 10. 2023. Pri menjavi bodite pozorni, da boste izbrali tak predmet, ki se vam ne prekriva z urnikom matičnega študija, ima še prosta mesta in dovolj KT.
 
Predmet lahko v oddelčnem tajništvu menjate prvič ali ponovno vpisani študenti/ke in študenti/ke s podaljšanim statusom, in sicer v letniku, v katerega ste vpisani. Menjati je možno enkrat zunanji izbirni in enkrat notranji izbirni predmet. Naslednja menjava NIP in ZIP bo možna v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru. Predmet boste lahko zamenjali le tisti, ki tega ne boste storili med 1. in 13. 10. 2023. 
 
V primeru, da želite zamenjati ZIP ali NIP iz preteklih letnikov (redno vpisani študenti, študenti brez statusa, študenti s podaljšanim statusom) ali pa, če boste zamudili rok za menjavo, je menjava možna le na podlagi prošnje, ki jo oddate preko sistema VIS. Menjava je v tem primeru možna le, če so izpolnjeni pogoji (izvajalec predmeta to dovoli, predmet se nahaja v košarici izbirnih predmetov in ima še prosta mesta, za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi).
 
 
Postopek menjave predmeta:
  • po emailu (katja.svarc@ff.uni-lj.si) mi pošljite izpolnjeno vlogo za menjavo predmeta;
  • navedite celotno ime predmeta, ne pišite okrajšav.
 

Podrobne informacije glede menjave ZIP in NIP ter vlogo (word) najdete tudi na spletni strani: Navodila in postopki – 1. stopnja | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si) - izberite zavihek Izbira izbirnih predmetov.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za slovenistiko

Govorilne ure v marcu in odpoved pedagoških obveznosti na FF UL med 18. in 22. 3. 2024

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sprememba GU Mirjana Mencej

Osrednja humanistična knjižnica

Testni dostop do zbirke revij in knjig založbe Duke University Press do 31. 5. 2024

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

GOVORILNE URE PRI dr. MIRJAM MENCEJ