Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Katarine Rakušček

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obveščata

 

da bo v petek, 22. septembra 2023, ob 14. uri v kabinetu 434 v 4. nadstropju FF

 Katarina Rakušček zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Ko reke zamrznejo in zagorijo: Ameriška pesnica Adrienne Rich v ekokritiški perspektivi

As the Rivers Freeze and Burn: An Ecocritical Perspective on the Poetry of Adrienne Rich

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Vanesa Matajc (predsednica), prof. dr. Mojca Krevel (mentorica) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informacije za prijavitelje na razpise 2024 na digitalnem področju Grozda 4 Obzorja Evropa

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novi evropski Bauhaus