Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podaljšano izpitno obdobje: prijava na dodatne izpitne roke

Obveščamo vas, da je Senat filozofske fakultete UL na izredni dopisni seji sprejel sklep, da se zaradi poplav oziroma odpravljanja njihovih posledic letošnje jesensko izpitno obdobje podaljša do 27. 9. 2023.

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati izpit na dodatnem roku, se najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2023, do 13.00 prijavite na e-naslov oddelčnega tajništva (irena.ipavecdobrota@ff.uni-lj.si). Prosimo, da navedete svoje ime, priimek in vpisno številko, točen naziv predmeta in ocenjevalca. Predhodna prijava je obvezna.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informacije za prijavitelje na razpise 2024 na digitalnem področju Grozda 4 Obzorja Evropa

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novi evropski Bauhaus