Oddelek za arheologijo

Prijava teme diplomskega dela - rok 30. 11. 2023

V četrtek, dne 30. 11. 2023, se izteče rok za prijavo teme diplomskega dela. Temo morate do tega termina prijaviti vsi, tudi tisti, ki v tem študijskem letu še ne nameravate začeti s pisanjem diplomskega dela. 

NOVOST

Na seji Sveta OzA je bilo sprejeto, da se za zagovor zaključnega dela razpišejo roki na enak način kot za izpitne roke. Zadnji rok za prijavo zaključnega dela na 1. in na 2. stopnji je 7. 9. tekočega leta. Prijava in zagovor sta možna zgolj, če je naloga zaključena in izpolnjeni vsi pogoji za zagovor (opravljen pregled podobnosti vsebine, v oddelčno tajništvo oddana zaključna dokumentacija, v oddelčno knjižnico oddan tiskan izvod naloge). Za prijavljanje in odjavljanje veljajo enaka pravila kot za izpitne roke. 

Obvestila

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Olga Markič

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo na 17. Pohod humanosti

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povabilo k sodelovanju pri izobraževalno-mentorskem programu Kreativni inkubator

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povabilo k oddaji predlogov za spletni katalog linije priložnostnih daril Republike Slovenije pod okriljem blagovne znamke Made in Slovenia

Oddelek za slovenistiko

Vabilo na izlet v Novo mesto