Oddelek za zgodovino

Razpis za delovno mesto učitelja

Osnovna šola Cvetka Golarja, Frankovo naselje 51¸ Škofja Loka, objavlja prosto delovno mesto: učitelj geografije, zgodovine in podaljšanega bivanja (m/ž – profesor ali magister 2. stopnje predmetnega pouka-VII. stopnje) s krajšim delovnim časom 32 ur na teden za določen čas, do vrnitve odsotne delavke.

Opis del in nalog: poučevanje geografije in podaljšanega bivanja, sodelovanje pri dnevih dejavnosti, izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo, drugo vzgojno-izobraževalno delo. 

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: raven izobrazbe (Klasius SRV) – visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

Priložiti je treba dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno zaporno kazen v trajanju nad 6 mesecev, in zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (Ministrstvo za pravosodje), dokazilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (sodišče), in potrdilo o izobrazbi. Kandidat mora dopisati e-naslov, da ga lahko šola obvesti o izbiri.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba poslati čim prej, najpozneje do petka, 6. 1. 2023, po pošti ali na šolski e-naslov info.c-golar@oscg.si.

Prijavi se lahko tudi, kdor še nima dokončane zahtevane izobrazbe, ravno tako študenti zadnjega letnika študija.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Študentsko delo na Pedagoškem inštitutu

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Odsotnost doc. dr. Alenke Bartulović

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Klic za vloge za Mentorja leta 2022 je podaljšan

Oddelek za arheologijo

Knjižnica Odd. za arheologijo

Oddelek za umetnostno zgodovino

Bela ali zelena Ljubljana

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Pridružite se prostovoljcem in prostovoljkam Društva Center za pomoč mladim

Oddelek za klasično filologijo

Obisk predstavnikov Veleposlaništva Republike Grčije in prof. dr. Ioanne Sitaridou

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 31. 3. 2023

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Vabilo - Rafael Segura, 7. 4. 2023 ob 19h