Oddelek za psihologijo

Rok za oddajo gradiva za obravnavo na februarski seji oddelka

Rok za oddajo gradiva za obravnavo na februarski seji oddelka je petek, 26. 1. 2024.

Tajništvo Oddelka za psihologijo

Obvestila

Oddelek za slavistiko

Uradne ure strokovne službe oddelka za slavistiko (Tobačna)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)