Oddelek za sociologijo

Vnaprejšnje opravljanje izpitnih obveznosti za višji letnik

Študent_ka, ki v študijskem letu 2021/22 ponavlja  letnik oz. pavzira lahko zaprosi za vnaprejšnje opravljanje  (največ dveh) izpitnih obveznosti. V skladu z 8. členom Pravilnika o izpitnem redu, se lahko opravlja izpite iz predmetov višjega letnika, če so opravljene vse obveznosti  letnika pred letnikom, v katerega je študent_ka vpisan_a.

Priporočamo vnaprejšnje opravljanje le obveznih predmetov, saj v času, ko se lahko zaprosi za vnaprejšnje opravljanje izpitov (do 30. oktobra tekočega študijskega leta) nabor izbirnih predmetov za naslednje študijsko leto ni dokončen.

Prošnjo (brez posebnega obrazca) z navedbo predmetov, pri katerih želite opravljati izpitne obveznosti z  dodanim e- soglasjem izvajalca oz. izvajalke pošljite po elektronski pošti na naslov andreja.koncan@ff.uni-lj.si.

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Petra Stankovska

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Lidija Rezoničnik

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Sprememba GU Christina Manouilidou

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sodobna urbana folklora

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Gregor Sočan

Oddelek za muzikologijo

Predavanja Svanibor Pettan

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Predavanja Regionalne raziskave in razvoj/obvezna udeležba na simpoziju

Oddelek za filozofijo

Obvestilo_ tajništvo