Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zagovor magistrske naloge Pike Tare Bavdaž

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obvešča,

 

da bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 14. uri v predavalnici 415 v 4. nadstropju FF

 Pika Tara Bavdaž zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Changeable Depiction of Flâneur in French Literature

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tone Smolej (predsednik), doc. dr. Alen Albin Širca (član) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Danica Čerče

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informacije za prijavitelje na razpise 2024 na digitalnem področju Grozda 4 Obzorja Evropa

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novi evropski Bauhaus