Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce 2024

Evropski raziskovalni svet (ERC) je 29. maja 2024 objavil razpis za projekte uveljavljenih raziskovalcev (angleško ERC Advanced Grant 2024) z zaključnim rokom 29. avgust 2024.Informacije o razpisu so dosegljive na spletni strani Evropskega raziskovalnega sveta in na…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Podporni materiali za prijave na razpise

Spletni seminar o ERC razpisu za uveljavljene raziskovalce in uvedbi pavšalnega financiranja.  

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Cost Newsletter. Interreg Europe Newsletter. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odziv ARIS na komentarje in vprašanja, prejeta v okviru javnega posveta o Splošnem aktu o raziskovalnih nazivih ter Splošnem aktu o evalvacijah in stabilnem financiranju

ARIS je v okviru javnega posveta o novem Splošnem aktu o raziskovalnih nazivih in Splošnem aktu o evalvacijah in stabilnem financiranju v obdobju od 9. 4. 2024 do 14. 5. 2024 raziskovalni sferi omogočil podajo komentarjev in vprašanj na predlog obeh splošnih aktov. Na vse…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev SPOZNAJ: Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti (13. 6. 2024 od 10.30 do 12.00)

V četrtek, 13. junija 2024, od 10.30 do 12.00 konzorcij projekta SPOZNAJ organizira predstavitev Kako do integriranih storitev za podporo raziskavam v dobi odprte znanosti. Predavala bo dr. Alenka Prinčič (Knjižnica Univerze v Leidnu). Predstavitev bo…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

ERC čitalnica (MVZI: 17. 6. 2024 od 13.00 do 15.00)

MVZI v ponedeljek, 17. 6. 2024, od 13. do 15. ure organizira ERC čitalnico, ki bo potekala na MVZI, lokacija Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba v 5. nadstropju, št. 503/504). Na ERC čitalnici si boste lahko ogledali uspešne projektne prijave na razpise ERC, ki jih boste…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Popravek Delovnega programa ERC 2024

V potrjevanju je popravek Delovnega programa ERC 2024, ki bo veljaven za prihajajoči razpis ERC Advanced Grant 2024. Popravek se bo nanašal na zaščito intelektualne lastnine v zaostreni geopolitični situaciji. Financer si po novem pridržuje pravico, da lahko največ 4 leta…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava najave Javnih razpisov za (so)financiranje inovacijskega dela podpornih instrumentov ARIS iz kohezijskih sredstev

ARIS bo v drugem, tretjem in četrtem kvartalu 2024 predvidoma objavil nove Javne razpise in pozive za (so)financiranje inovacijskih aktivnosti in odprl portal za prijave. Razpisi in pozivi bodo financirani preko ARIS iz kohezijskih sredstev Ministrstva za visoko šolstvo,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

ARIS je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024. Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Odprt je prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project

ARIS obvešča organizacije, da je na strani koalicije CoARA odprt prvi poziv za oddajo predlogov projektov v okviru projekta CoARA Boost Project. Poziv je odprt od 26. 4. 2023 do 26. 6. 2024.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen nov razpis programa LIFE

Objavljen je nov razpis programa EU LIFE, ki je vodilna pobuda EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Najava razpisa Interreg Italija-Slovenija za standardne projekte

Obveščamo vas, da bo predvidoma jeseni objavljen nov razpis za standardne projekte Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. V luči izjemnih naravnih dogodkov, ki so v zadnjih letih zaznamovali celotno območje programa (ekstremne padavine, narasle vode, zemeljski…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen razpis za prost dostop do raziskovalne infrastrukture

Konzorcij Alliance4Life (A4L) objavlja razpis, ki omogoča prost dostop do raziskovalne infrastrukture pri partnerjih projekta A4L_Bridge. Seznam infrastrukture je na voljo na naslednji povezavi, izbrani inovativni projekti pa bodo dobili možnost sodelovanja s…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Interreg Europe Newsletter. EIT Newsletter.Vizija kohezija.Marie Skłodowska-Curie Actions’ Newsletter.E-novice CMEPIUS. 

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija objavila akcijski načrt za reformo ocenjevanja raziskav

Evropska komisija je objavila akcijski načrt za izvajanje zavez iz Sporazuma o reformi ocenjevanja raziskav. Ta načrt je povezan z ukrepom 3 programa politike evropskega raziskovalnega prostora in naj bi prispeval k uporabi znanstveno ustreznih meril in postopkov…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejem Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov za vodje raziskovalnega projekta ali programa

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na 11. seji dne 22. 5. 2024, na podlagi predloga znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, sprejel Kriterije za…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Delavnica za raziskovalce na začetku kariere (NIB: 29. 5. 2024)

Nacionalni inštitut za biologijo v sredo, 29. maja 2024, od 9.00 do 14.00, organizira brezplačno delavnico za raziskovalce na začetku kariere, ki bo potekala na NIB, Večna pot 121, Ljubljana. Več informacij: spletna stran organizatorja.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024« (MVZI: 30. 5. 2024)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije organizira »Nacionalni informativni dan o javnih razpisih Obzorje Evropa za področje civilne varnosti za leto 2024«. Dogodek bo potekal v četrtek, 30. maja 2024, od 10.00 do 14.30, v veliki sejni sobi Ministrstva za visoko…