Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestilo o odprtih razpisih Razvojnega sklada UL v letu 2023

Odbor Razvojnega sklada Univerze v Ljubljani (RSUL) je potrdil osnutek letnega proračuna sklada za leto 2023. V sklopu aktivnosti RSUL so v letu 2023 odprti naslednji razpisi: Interni razpis za pripravljalno-raziskovalne projekte za namen vzpostavitve interdisciplinarnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novosti pri ocenjevanju aktivnosti bilateralnega sodelovanja in bilateralnih raziskovalnih projektov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije obvešča prijavitelje aktivnosti bilateralnega sodelovanja in prijavitelje bilateralnih raziskovanih projektov, da je v letu 2023 skladno z določili Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025. Dodeljena sredstva (so)financiranja po tem…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do e-novičnika EIT (Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo) lahko dostopate na priloženi spletni povezavi.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Smernice za komunikacijo Erasmus+ projektov v slovenščini

Evropska komisija je v letu 2022 izdala smernice za komunikacijo projektov »Communication guidelines for project beneficiaries«, ki so zdaj na voljo tudi v slovenščini. Vodnik je spisan po korakih, njegov namen pa je spodbuditi upravičence
programov, da svoje zgodbe in…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dnevi o izzivih Evropskega sveta za inovacije (EIC Challenges) (Spletno okolje: januar, februar in marec 2023)

Evropski svet za inovacije (EIC) bo januarja, februarja in marca 2023 organiziral vrsto informativnih dogodkov o izzivih Pathfinder, Transition in Accelerator. Predstavitve organizirajo vodje programov EIC. Medtem ko je večina sredstev EIC zagotovljena prek odprtih razpisov,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni dogodek KoWi: Financiranje EU za skupne raziskave – osnove (Spletno okolje: torek, 31. 1. 2023, od 10.00 do 11.30)

Financiranje raziskovalnega sodelovanja z evropskimi in mednarodnimi partnerji iz znanosti, industrije in družbe je osrednji gradnik okvirnih programov EU za raziskave in inovacije. Več kot polovica proračuna Obzorja Evropa bo v naslednjih nekaj letih namenjena skupnim…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

ARRS je na spletni strani objavila odgovore na pogosta vprašanja v sklopu Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023 in navodila za izpolnjevanje prijavnega obrazca na spletnem portalu agencije Digital Forms. Prijavitelje vabimo k ogledu.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informacije za prijavitelje na digitalne razpise 2023 Grozda 4

MIZŠ je na spletni strani Obzorja Evropa  objavilo informacije za v pomoč pri pripravi projektnih predlogov na trenutno odprte digitalne razpise 2023 v Obzorju Evropa. Te informacije zajemajo Destinacije 3, 4 in 6 v Grozdu 4 za digitalno področje, industrijo in vesolje.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do e-novičnika Centra EU za sodelovanje nemških raziskovalnih organizacij (KoWi)  lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika ameriške platforme »Grants.gov« lahko dostopate na priloženi spletni povezavi. Do e-novičnika CMEPIUS lahko dostopate na priloženi…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletna učna platforma za izvedbo tečajev za podjetništvo in razvoj veščin

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je lansiral spletno učno platformo za izvedbo več kot 250 tečajev za podjetništvo in razvoj veščin. Platforma združuje tečaje iz vseevropske mreže EIT na področjih podnebja, hrane, zdravja in surovin. Letos je v pilotni fazi,…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan Ustvarjalna Evropa v 2023 sreča Obzorje Evropa (Ministrstvo za kulturo: sreda, 25. 1. 2023, od 9.00 do 12.00)

Motovila (Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Točka Obzorje Evropa) vabita na informativni dan pod naslovom »Ustvarjalna Evropa v letu 2023 sreča Obzorje Evropa«. Dogodek je namenjen predstavnikom kulturnega in ustvarjalnih…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev priprave sporazuma o dotaciji (Hibridno: 2. 2. 2023)

Evropska komisija bo v četrtek, 2. 2. 2023, od 8.30 do 12. ure organizirala dogodek, na katerem bodo predstavili postopek priprave sporazuma o dotaciji (GAP). Več informacij in povezava do dogodka: spletna stran organizatorja. Vljudno vabljeni.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2023.  Začetek sofinanciranja projektov je predviden septembra 2023.…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprememba razpisnih pogojev za razpis ERC Consolidator Grants 2023

Izvajalska agencija ERC želi vse prijavitelje na razpis ERC Consolidator Grants 2023 opozoriti na spremembo glede upoštevanja datuma doktorata, ki je bila uvedena v zadnjem razpisu. Kot je pojasnjeno v Informacijah za prijavitelje, je od leta 2023 referenčni datum, ki se…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Mednarodni razpis partnerstva DUT – anketa

Koordinatorji partnerstva DUT so začeli pripravljati nov mednarodni razpis, ki naj bi bil objavljen septembra 2023. Objavili so anketo, s pomočjo katere želijo opredeliti najbolj pereče izzive v mestnih okoljih in prednostne naloge za bolj trajnostna, vključujoča in podnebno…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni seminar o razvoju platforme za objavo rezultatov projektov Horizon Results Platform (Webex: torek, 24. 1. 2023, ob 10.00)

Evropska komisija organizira spletni seminar o razvoju in možnostih platforme za objavo rezultatov projektov EU OP – Horizon Results Platform, ki nosilcem projektov omogoča objavo rezultatov projektov, nagovarja različna ciljna občestva in deležnike ter omogoča obveščanje o…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dan: Program Obzorje Evropa v tretjem letu izvajanja (City hotel Ljubljana: sreda, 1. 2. 2023, od 8.30 do 15.30)

Direktorat za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) vljudno vabi na »Informativni dan: program Obzorje Evropa v tretjem letu izvajanja«, ki je namenjen raziskovalcem in raziskovalkam ter strokovnim delavcem in strokovnim delavkam na slovenskih…