Kontakt

+386 1 2411 344
Andreja.retelj@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

V zimskem semestru 2023/2024 bom imela redno govorilno uro v živo ob sredah od 8.00 do 9.30. Obvezna predhodna prijava po emailu! Ostale dni sem študentom vsak dan na voljo po Zoomu. Ob prijavi dobite aktivno povezavo.

Kabinet

317

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

izr. prof. dr. Andreja Retelj

Študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 2006 do 2014 zaposlena kot učiteljica nemščine na Gimnaziji Novo mesto. Od novembra 2014 zaposlena na Filozofski fakulteti. Od 2012 asistentka, od 2017 docentka, od 2023 izredna profesorica za didaktiko nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študijska in raziskovalna bivanja: Bayreuth (2002/2003), Regensburg (2004) Göttingen (2006), Mannheim (2016, 2017, 2018), Schwäbisch Hall ( 2016), Tromso/Norveška (2021, 2022).

Raziskovalno se ukvarja z didaktiko terciarnih jezikov, večjezičnostjo, IKT v izobraževanju in izobraževanjem učiteljev tujih jezikov.

Je predsednica maturitetne komisije za nemščino na splošni maturi in članica strateškega tima projekta JEŠT. V letu 2022 je bila imenovana v delovno skupino za pripravo strategije za urejanje jezikovne politike do leta 2030 na MIZŠ in članica skupine za prenovo učnih načrtov iz nemščine.

Andreja Retelj je članica Senata FF.

V študijskem letu 2021/2022/23 je opravljala vlogo namestnice predstojnice Oddelka za germanistiko.

Izvirni znanstveni članki v zadnjih 5 letih

2022

  • RETELJ, Andreja. Entwicklung der digitalen Kompetenz von angehenden DaF-Lehrkräften an der Universität Ljubljana. Folia linguistica et litteraria. [Online ed.]. 2022, br. 41, str. 139-161, ilustr. ISSN 2337-0955. https://folia.ac.me/image/41/Folia_41.pdf, DOI: 10.31902/fll.41.2022.7.
  • RETELJ, Andreja. Einstellungen von slowenischen DaF-Lehrenden zur Mehrsprachigkeit. Palimpsest : international journal for linguistic, literary and cultural research. 2022, br. 13, god. 7, str. 269-282, tabele. ISSN 2545-398X. https://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/5216/4535, DOI: doi.org/10.46763/PALIM22713269r
  • RETELJ, Andreja. Digitalne zmožnosti učiteljev tujih jezikov po epidemiji covida-19. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 3/4, str. 23-37, tabele. ISSN 0353-1392.
  • RETELJ, Andreja. The principles of multilingual pedagogy – taking a closer look at Slovenian curricula for German as a foreign language for elementary school = Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik – slowenische Daf-Lehrpläne für Grundschule unter der Lupe. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 2, str. 75-85. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%202%20-%20i…. [COBISS.SI-ID 111334147]
  • RETELJ, Andreja. A lexical error analysis in written texts by learners of German as a foreign language = Die Analyse der lexikalischen Fehler in geschriebenen Texten von DaF-Lernenden. Studii de ştiinţa şi cultura. [Spletna izd.]. 2022, vol. 18, nr. 3, str. 111-120, tabele. ISSN 2067-5135. http://www.revista-studii-uvvg.ro/files/SSC%202022/SSC%20nr%203%20-%20s….

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

18. 12. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje: Kaj je ostalo od postsocializma? Pogled s periferije Balkana

15. 12. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Arheometrična delavnica za keramiko

13. 12. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev možnosti študija v Franciji

12. 12. 2023
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Šmitkov večer: Od pesimizma do postspecizma

11. 12. - 12. 12. 2023
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij v spomin Silvina Košaka: Študij starih jezikov in kultur v digitalni dobi